Доброволци от БМЧК – Ямбол проведоха лекция на тема „Опазване на околната среда“ в ПТГ “Иван Райнов” – Ямбол

Ямбол, 10.03.2023 г.

Доброволците от БМЧК – Ямбол проведоха лекция на тема „Опазване на околната среда“ в ПТГ “Иван Райнов” – Ямбол. Обучители бяха Радосвета Узунова и Христо Желязков. Участниците в лекцията обсъдиха глобалното затопляне и „парникови газове“, влияещи върху затоплянето повърхността на Земята и по-ниските слоеве от атмосферата. Отделено бе внимание на въглеродния диоксид – газ, който се отделя от автомобилите. Дискусия се проведе за ползите и вредите от използването на електрически и хибридни автомобили.

Участниците се обединиха около идеята, че промяната на околната среда, води до промяна в  здравето на човека, което води до промяна на навици в социалния живот на хората.

About the Author :