БМЧК-Стралджа проведе информационна кампания по повод Международния ден без тютюнопушене

Стралджа, 22.11.2021 г.

Доброволците на БМЧК-Стралджа проведоха информационна кампания по повод Международния ден без тютюнопушене. Кампанията премина под мотото „Който пуши, изпушва здравето си!“ и целеше повишаване знанията на младите хора, относно последиците от тютюнопушенето върху здравето на човека.

Доброволците изработиха информационни материали, съдържащи препоръки за спиране на тютюнопушенето под формата на цигари, които раздаваха на съучениците си.

About the Author :