Близо 55 000 преживни животни в предпазната зона на заболяването „син език”

DSC07415Близо 55 000 преживни животни – крави, овце и кози, попадат в предпазната зона на заболяването „син език”, съобщи на извънредното заседание на Областната епизоотична комисия д-р Стоян Колев, началник на отдел „Здравеопазване на животните”. Членовете на комисията, която беше свикана заради първично възникнало огнище на заболяването в с. Мандрица, община Ивайловград (област Хасково), приеха мерки за недопускане разпространението на заболяването „син език”.  Със заповед на изпълнителния директор на Българската агенция за безопасност на храните от 4 юли, общините Елхово, Болярово и „Тунджа” попадат в предпазната зона около огнището на болестта, която е с радиус от 100 км. Определена е и наблюдавана зона с радиус 150 км, в която са включени всички общини от Ямболска област. В региона общо има 60 хиляди овце, 15 хиляди кози и 25 000 говеда – крави и биволи.

Областната епизоотична комисия взе решение за превантивни мерки, които да бъдат заложени в заповед на областния управител.

Спешно предстои да бъдат свикани общинските епизоотични комисии, а кметовете и кметски наместници имат ангажимент да изготвят списъци на стопаните с актуален брой едри и дребни преживни животни, след което да ги предадат на официалните ветеринарни лекари по общини.

Служителите на Областната дирекция „Безопасност на храните” – Ямбол ще извършват клинични прегледи на едрите и дребни преживни животни на всеки 14 дни, като за констатациите ще се съставят протоколи за здравния им статус. Нощното пашуване, пашата в гористи местности, дерета, блатисти места и в близост до водни басейни ще бъдат забранени, както и пазарите и изложбите на живи животни.

Движението на животни в предпазната зона, включваща общините Елхово, Болярово и „Тунджа”, ще бъде забранено, с изключение на случаите за незабавно клане. Органите на полицията ще засилят контрола и проверките на транспортните средства за превоз на живи животни. Животновъдите трябва периодично да извършват дезинсекция на оборите и района около тях, като предварително предупредят собствениците на пчелини, ако наблизо има такива. Стопаните трябва своевременно да информират официалните лекари по общини за настъпили промени в здравния статус на животните.

Заболяването „син език” не е опасно за хората, но може да нанесе големи стопански загуби за животновъдите, коментираха на заседанието на Комисията областният директор на Безопасност на храните” –  Ямбол д-р Здравко Иванов и началникът на отдел „Здравеопазване на животните” д-р Стоян Колев. То се пренася от насокоми като комарите, които се наричат коликоиди. За да се разболее от „син език” едно животно, трябва да е ухапано от 165 насекоми. България няма право да поставя ваксина срещу това заболяване и затова болните животни се унищожават. Обикновено това заболяване засяга овцете, докато кравите и козите са само носители на вируса.  Последният случай на болни от „син език” животни в областта е от 1999 г., когато са били засегнати 18 населени места от община Болярово. Тогава са били унищожени 167 овце в Крайново. Председателят на Епизоотичната комисия и заместник-областен управител Иван Иванов изрази надежда, че навременните мерки ще предотвратят разпространението на заболяването в Ямболско.

About the Author :