Близо 50 км електропроводи ще бъдат вкопани в земята до края на 2016 г. в общините Елхово и Тополовград по проект на EVN и БДЗП “Живот за царския орел“

1394534615Близо 50 км електропроводи ще бъдат вкопани в земята до края на 2016 г. в общините Елхово и Тополовград като част от проекта на EVN България Електроразпределение и Българското дружество за защитa на птиците (БДЗП)  – “Живот за царския орел“. Мярката целинамаляване на смъртните случаи на птици, причинени от контакт с въздушна разпределителна мрежа, като в същото време се намалява и риска от аварии и неудобства за клиентите. Развитието на проекта, който цели опазване на застрашения вид царски орел, беше дискутирано на проведения в началото на юли 2016 г. четвърти съвместен Управляващ комитет.

Съвместното заседание се състоя в региона на общините Елхово и Тополовград, където през 2015 г. стартираха технически дейности по проекта. От страна на БДЗП участие взеха г-жа Нада Тошева, изпълнителен директор и г-н Светослав Спасов, директор проекти. От страна на EVN България Електроразпределение участваха г-н Роналд Брехелмахер, председател на съвета на директорите, г-н Костадин Величков, изпълнителен член на съвета на директорите, г-н Желязко Андонов, ръководител Клиентски център Елхово, както и експерти, имащи пряко отношение към проекта. Двете организации представиха техническия и екологичен статус на проекта, като се отчита спазване на графика на дейностите, съгласно заложения план. Бяха посетени новите трасета, които се изпълняват в региона на общини Елхово и Тополовград като мярка за намаляване на смъртните случаи при птици, причинени от контакт с електроразпределителната мрежа.

Проектът “Живот за царския орел”(Life forsafegrid)предвижда до края на 2016 г. на територията на общини Елхово и Тополовград близо 50 км въздушни електропроводи да бъдат вкопани в земята като подземни кабелни линии. Допълнително през 2017 г. по този етап на проекта ще се изгради 27 км от т. нар. ПАС система (нови изолирани проводници по цялата дължина). По този начин изцяло се премахва рискът от токови удари, причинени от едновременен контакт на птици с проводници под напрежение и заземени части на поддържащите стълбове. От друга страна обновяването на мрежата ще допринесе за по-голяма сигурност на електрозахранването за целия район. 

Проектът на EVN България Електроразпределение е разработен в партньорство с БДЗП. EVN България Електроразпределение стана първата инфраструктурна компания в страната, която реализира проект с финансиране по програмата LIFE+ на Европейската комисия. Общата стойност на проекта “Живот за царския орел” (Life forsafegrid) е близо 4 млн. евро, като дейностите се изпълнят за срок от 5 години от 2013 г. до 2018 г.

About the Author :