Близо 200 ученици след 7 клас не са кандидатствали никъде

60976785Близо 200 ученици след 7 клас не са кандидатствали никъде след първото класиране, съобщи за „Неделник” началникът на Регионалното управление на образованието Красимир Стоилов.

Тази учебна година приемът се осъществява по новия закон за предучилищното и училищното образование, според който основното образование се завършва в 7 клас и всички седмокласници са длъжни да кандидатстват след завършването му, защото образованието е задължително до 16-годишна възраст. Едновременно с това за последна година основно образование завършват и осмокласниците, които са започнали обучението си по стария закон. И  за да е недомислицата пълна те няма да останат тази година и дори и да не знаят ще преминат в по-горен клас, защото реално няма къде да повтарят осми клас от основното образование, защото той вече не съществува.

Въпреки че образованието след 7 клас е задължително след първо класиране в ямболските училища са кандидатствали 851 седмокласници от региона и 35 седмокласници от други области. Общият брой на обучаващите се в 7 клас през тази учебна година беше 10 46, а местата за кандидатстване – 1014. Област Ямбол влезе в негативната класация с едни от най-слабите резултати след 7 клас, но парадоксът тази година е, че за да не се вижда колко двойки има, замениха оценките с точки, а след 7 клас може да се влезе и с 0 точки.

След първото класиране е закрита само една специалност след 7 клас – „Оперативен счетоводител” в Професионална гимназия по икономика „Г. С. Раковски”.

Всички останали профилирани и професионални гимназии са осъществили приема си след 7 клас, макар заради значимостта на специалностите някъде да са разрешени и непопълнени паралелки, които трябва да покрият минимума от 18 ученици до началото на септември.

Новият закон предопредели и значителни промени почти за всички училища в региона. За първа година Езикова гимназия и Профилирана гимназия „Васил Левски” няма да имат прием след 5 клас, те обаче успяха да осъществят пълен прием след 7 клас – 3 паралелки за Езикова гимназия и 4 паралелки за ПГ „Васил Левски”, така че за тях броят на учениците няма да намалее драстично.

Единствено в Математическа гимназия „Ат. Радев” има прием след 5 клас и дори училището успя да получи разрешение за две паралелки, а и приемът след 7 клас в четирите паралелки е осъществен.

И ако училищата на по-горен етап на обучение са облагодетелствани от новия закон, то голямата промяна е за основните училища. Там все още не е ясно какво ще се случи, защото отпада осмият клас и вероятно ще има съкращения на учители.

През новата учебна година няма да има промени в образователната система в Ямбол, защото общината изтърва срока за преобразуване на училища и всички промени се отлагат за следващата учебна година. В същото време обаче проблемите си остават. Двете най-малки основни училища в Ямбол, затрити от лошата управленска политика на директорите им – ОУ „Христо Смирненски” и ОУ „Димчо Дебелянов”, едва събират ученици – едното е със 167 през тази учебна година, а другото с 205.  Най-вероятно през учебната 2018-2019 година те ще бъдат слети в едно, но през предстоящата учебна година – 2017-2018, остават да съществуват на пълно доизживяване.

Големият въпрос е за сградите им, които са в центъра на града, но най-вероятно двете училища ще се съберат в сградата на ОУ „Христо Смирненски”, а в сградата на ОУ „Димчо Дебелянов” ще бъде преместено най-доброто начално училище в Ямбол – „Св. Св. Кирил и Методий”, което ни отстрами с резултатите си от външното оценяване, защото се нареди сред 10-те най-добри училища в страната, заемайки четвърто място с 98, 35 точки от 100 възможни.

В неговата добре поддържана сграда общината може би ще премести Общински детски комплекс, който заради пожара беше пратен чак в ж. к. „Златен рог”.

Всичко това обаче са възможности, които се готвят на този етап, а какво ще се случи след една учебна година можем само да гадаем, защото общината не дава официална информация какви промени готви в общинската образователна мрежа.

Диана Иванова

 

About the Author :