Близо 1800 са сменили личния си лекар през декември

???????????????????????????????В периода от 1 до 31 декември 2014 г. 1795 здравноосигурени лица от област Ямбол са сменили общопрактикуващия си лекар. За община Ямбол избор на нов личен лекар са извършили 1171граждани, за община Стралджа – 101, в община Тунджа 279 здравноосигурени лица са осъществили смяна на личния лекар, в община Елхово броят на лицата е 197, за община Болярово – 26 и от друг здравен район нов избор са извършили 21 здравноосигурени лица.

За сравнение през месец юни 2014 г. броят на здравноосигурените, сменили своя личен лекар, е бил 1816.

Основни причини за смяната на личен лекар са: промяна на местожителството или на адресната регистрация на лицата, лични предпочитания на здравноосигурените лица, нарушен достъп до специализирана медицинска помощ и др.

Следващият период, в който здравноосигурените лица могат да променят избора на общопрактикуващ лекар е през месец  юни 2015г.

 

 

About the Author :