Благотворителност

91На 30 април 2015 година в голямата зала на читалище „Пробуда -1909” в Ямбол се проведе благотворителен концерт в полза на потребителите на Дневен център за възрастни хора с увреждания „Св. Франциск”, с. Веселиново, община „Тунджа“. Организатор на концерта бе Сдружение „Гайтани” с председател г-жа Веска Ахмакова и екип от над 40 доброволци – танцьори, музиканти с ръководител Румяна Иванова. Целите на организацията са да работи за съхраняване и популяризиране на националните културни ценности и нематериалното културно наследство, чрез възстановки на обреди и празненства, социално-битови обичаи и художествено изпълнителско изкуство – музика, танци, песни, игри.

93В концерта участие взеха и деца от ЦДГ „Валентина” с танцов ръководител Димитър Димитров, както и ИвайлоБумбаловс изпълнение на народни песни.

Целта на тази проява бе отново да се акцентира на правото на хората с увреждания на активно участие в обществения живот, на желанието за промяна на обществените нагласи спрямо тях, на необходимостта от създаване на достъпна среда – премахване на архитектурните бариери, осигуряване на специализиран транспорт, комуникации и др.И на това, че в едно съвременно общество трябва да сме по-толерантни  и съпричастни.

94Залата на читалище „Пробуда -1909” бе пълна,бяха получени приветствия и кошници с цветя и поздравителни адреси от кмета на община „Тунджа“ Георги Георгиев и от кмета на село Веселиново Татяна Стоева. С интерес се посрещна и Базара на сувенири и подаръци, изработени в Дневния център. Общата сума, събрана за вечерта, надхвърли 500 лева.

 

95Събраните средства ще се използват за организиране на екскурзия за хората с увреждания от Центъра до Бургас и остров Света Анастасия.

 

 

 

 

92 96

Антоанета Ставрева, ДЦХУ „Св. Франциск“

About the Author :