Благотворителен базар

базБМЧК – Ямбол проведе Благотворителен базар по повод Ден на детето. Базарът се организира по проект „Учи днес и ще успееш утре!”. Доброволци на БМЧК и деца от Център за настаняване от семеен тип «Слънце» в продължение на един месец по време на планираните Арт ателиета изработиха картички, декоративни пана, цветя и др.  Изработените сувенири се разпродаваха по време на Благотворителен базар в Градски парк – гр. Ямбол. Децата от ЦНСТ «Слънце» и доброволците се включиха много активно в организиране на базара – нарисуваха рекламни плакати за провеждането му и изготвиха график с почасови дежурства за обезпечаването му. Средствата набрани в касичката на БЧК са в размер на 146,43 лв. и ще се използват за реализиране на дейности след приключване на проекта, което ще допринесе за неговата устойчивост след приключването му.

базар

 

About the Author :