Благодарност в душите, слънце в очите

IMGP7057Денят на родилната помощ, назован от народа Бабинден, присъства от векове в празничния календар на българите. Честването му е ставало ежегодно на 21 януари (стар стил)  – по традиция, включваща интересни обреди и ритуали. Но основата на тези обичаи стои благодарността към онези, чиито опитни и чевръсти ръце помагат на родилката. И първи поемат новия живот, провъзгласен с плач от малкото човече, появило се на този свят.

IMGP7060На 21 януари 2015 година жените от село Мамарчево също почетоха подобаващо празника, организиран от читалищното настоятелство, с финансовото съдействие на общинското ръководство – Болярово и кметството на селото. Искам да благодаря на енергичния, грижовен кмет Марчо Добрев и на читалищния секретар – очарователната Стоянка Домусчиева, за любезната покана. Да бъда сред майките на много някогашни мои ученици от селото беше истинска радост за мене! Запазила съм свидни спомени за този период от професионалната си биография.

IMGP7082Залата беше препълнена, а масите – отрупани с разни ястия. Г-жа Домусчиева, секретарката в кметството Кера Петрова и други дами пъргаво сновяха между подредените  празнично редици, обслужвайки насядалите жени на различна възраст. Но за всяка от тях, обновила с рожбите си този свят, това беше ден, благословен от съдбата. Празник, в който оживяват спомените за първите майчински трепети. А очите преливат от светлина – сякаш в тях наистина е слязло слънцето!

IMGP7085С подобаваща почит беше посрещната доктор Галина Ганева, личен лекар на хората от Мамарчево. От менче, украсено с цветя и зеленина, й поляха да измие ръцете си. За да поеме приготвената за нея погача, от която тя щедро раздаде на всички в залата – за здраве и късмет, за повече деца занапред.

IMGP7056С приветствени думи и благопожелания се обърна към присъстващите усмихнатата госпожа Домусчиева и вдигна първата наздравица. С приповдигнато настроение, сред шеги и закачки течаха часовете. А после и хоро се изви – под звуците на кръшни мелодии. Букетче кокичета внесе оригиналната, закачлива Събина Недева. И раздаде на дамите, заловени на пъстрото хоро, които закичиха косите си. Още по-приветливи станаха лицата им, развеселени и заруменели от вълнение!

Нека все радостта, че са майки, събира българките! И благодарността към хората в бяло, бдящи край всяка, която желае да дари с нов човек този наш свят – за да не остарява!

Бинка Величкова

About the Author :