Битката за Безистена

Marieta Sivkova 5Върховен административен съд реши окончателно – секретарят на община Ямбол е длъжен да  предостави  Конструктивното обследване на Безистена. След две години водене на дела, ВАС потвърди  решението на Административен съд – Ямбол от м. ноември 2016 г.

След приключилият през 2015 г. ремонт на Безистена, за около 3 млн. лв, инженери сигнализираха обществеността, че  сградата има конструктивни проблеми. Явно съмнения за това е имал и кметът, защото  възлага нарочно обследване  за да се установи дали има проблеми сградата след интервенцията. Конструктивното обследване на Безистена е извършено от професор от УАСГ и за него   ямболлии платихме 18 000 лв.

Вместо да  представи  резултатите  от обследването публично  и да успокои гражданите, че всичко е наред,  кметът  крие обследването и не го предоставя на този, който  иска да се запознае с него. Това допълнително създаде основателни съмнения,  че има проблеми и нагнети повече напрежението.

Затова поисках  документа през м. юли 2016 г., за да се изясни има ли проблем и какви действия е длъжна  да предприеме общината за да осигури безопасно ползване на сградата. Беше ми отказано, заведох дело и съдът потвърди гражданското  ми  право  на достъп до документа. След като се запозная с него и прочета написаното, ще поискам съответните органи да проверят действията или бездействията на общината по набелязаните мерки. Защото междувременно в общественото пространство стана ясно, че такива има предписани, но изпълнени ли са те?!

Поучително е за местните управляващи двугодишното лутане  по съдилищата,  поне в това, че си изясниха,  че информацията за техническото състояние на обект, включен в списъка на паметниците на културата с категория „Национални обекти“,  е обществена и трябва да се предоставя на всяко лице, което я поиска.

За гражданите остава усещането за несправедливост, че при  управлението  на някои  ГРАЖДАНИ ЗА ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ /ГЕРБ/ в Ямбол,  се налага да защитаваме ГРАЖДАНСКИТЕ си права в съда.  

Благодаря на експертите на „Програма Достъп до Информация“, които ми помогнаха  и подкрепиха!

http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d038edcf49190344c2256b7600367606/335c6452a92ee680c2258295003e2c7f

ВАС,  дело №113/2017 г.

инж. Мариета Сивкова

общински съветник от БСП

 

 

About the Author :

Leave a reply