Земеделие

NAPЗемеделските производители са пред избор

Земеделските производители, които са регистрирани и по Закона за данък върху добавената стойност ще имат право да избират реда за…