Бизнес форум „Европейски пари за селата на община „Тунджа”

ch 1Традиционният бизнес форум за празника на община „Тунджа” събра евродепутат, народни представители и предприемачи и земеделски производители. Събитието се проведе на 20 април и беше част от празничните прояви, посветени на Деня на община Тунджа – 22 април и честване на 31 години от създаването на общината.

Форумът тази година протече под мотото „Европейски пари за селата на община „Тунджа“.

ch 2Основните акценти, дискутирани по време на бизнес форума бяха – проблемите и възможностите пред българските земеделски производители, политиката на Европейския парламент в подкрепа на сектор „Земеделие“ и възможностите за финансиране на бизнеса на територията на общината, чрез новата многофондова стратегия за Водено от общностите местно развитие.

ch 3На събитието присъстваха кметът на община „Тунджа” Георги Георгиев, народните представители Кристиан Вигенин, Николай Пенев и Петър Кънев, евродепутатът Момчил Ненков, заместник-областният управител на област Ямбол Христо Колев, заместник-кметовете на общината Станчо Ставрев и Георги Чалъков. Георги Митев – изпълнителен директор на МИГ – „Тунджа“, представители на бизнеса, земеделски производители, общински съветници, кметове и кметски наместници, представители на общинската администрация и неправителствения сектор.

DSC02482„…За мен е чест и удоволствие  за 14-ти пореден път да Ви приветствам с добре дошли на традиционния за Община „Тунджа” икономически и бизнес форум. Началото беше през 2004 г. Тогава за първи път ние събрахме на едно място представители на бизнеса, хора от неправителствения сектор и общественици. На тези форуми представихме нашата визия за развитието на Общината, които след това бяха осъществени заедно с цялата местна общност…”, с тези думи кметът на общината Георги Георгиев откри и даде ход на тазгодишното издание на бизнес форума.

DSC02494Политиката на Европейския парламент в подкрепа на сектор „Земеделие“ представи евродепутатът Момчил Ненков. Той коментира и възможностите за финансиране на бизнеса на територията на общината.

Заместник-кметът на община „Тунджа“ Станчо Ставрев и изпълнителният директор на МИГ – „Тунджа“ – Георги Митев представиха предстоящото стартиране на новата многофондова стратегия на МИГ – Тунджа.

DSC02499Чрез нея от Програмата за развитие на селските райони, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Оперативна програма „Иновации и Конкурентноспособност”, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” и  Оперативна програма „Околна среда” ще се кандидатства за общ финансов ресурс, на стойност близо 9 млн. лева. Това я прави най-мащабната стратегия за Водено от общностите местно развитие в цялата страна.

DSC02507През предходния програмен период 2007 – 2013 г., МИГ-Тунджа реализира в партньорство с местния бизнес над 60 проекта с осигурен финансов ресурс от над 3 млн. лева, чрез което беше усвоен почти 100% от общия бюджет на МИГ за финансиране на проекти на територията на община „Тунджа”.

Това нареди  МИГ-Тунджа на първо място сред 35-те функциониращи през периода местни инициативни групи.

DSC02518От няколко години насам, в партньорство с бизнеса община „Тунджа” гради и реалзира нови концепции за професионално образование и обучение. В общинската образователна инфраструктура вече се подготвят работници за сектора лозаро-винарство. Ръководството на общината има амбицията в рамките на преструктурирането на училищната мрежа да стартира и подготовка на работници за машиностроенето.

В края на форума представители на бизнеса изказаха своята благодарност към кмета на община „Тунджа” Георги Георгиев и цялото ръководство за диалога, ползотворното сътрудничество и подкрепата, които винаги са получавали в лицето на общината.

DSC09480 DSC09481

 

About the Author :

Leave a reply