Бившият областен управител подписал споразумение с МВР за временен кризисен център за 1000 бежанци

davПриведените 1,1 млн. лв. на областна администрация в края на миналата година все пак са за подготовка на площадка за кризисен център за временно настаняване на 1000 бежанци до 4 месеца. Това изсветли като информация новият областен управител Георги Чалъков, цитирайки подписано от бившия областен управител Димитър Иванов партньорско споразумение с МВР на 19 декември 2016 г. В споразумението е записано: „Областна администрация Ямбол отговаря за осъществяване на заложените дейности и неправомерното усвояване на финансови средства съгласно разпределението по проекта за дейности – подготовка на терени за изграждане на временни кризисни центрове; изграждане на комуникации, ток , ВиК и др.; текущи разходи за опериране на временни кризисни центрове за настаняване на 1000 души за4 месеца – осигуряване на храна, командировъчни за 10 служители, транспортни разходи, електроенергия, вода, медицински санитарни консумативи и оборудване, дезинфекционни материали, комунално и битово осигуряване, наем на 50 броя временни химически тоалетни, доставка на лични предпазни средства, легла, матраци, постелъчен материал” и всичко необходимо за функционирането на такъв временен кризисен център.

Освен това в споразумението е записано, че „областна администрация Ямбол трябва да организира подготовка и да управлява цяластно изпълнение на одобрения проект, съгласно споразумението за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ на ЕС за България за овладяване на мигрантската вълна в съответствие със законовите разпоредби.

Георги Чалъков подчерта, че в това споразумение, което точно описва конкретните ангажименти на областна администрация, не е определено място за такъв кризисен център, а срокът на проекта изтича на 30 септември 2017 г.

Новият областен управител подчерта, че според него място за такъв кризисен център в Ямболска област няма освен терена в Бояново, който е предоставен от военното министерство на областна администрация, но в резултат на протестите и на проявената активна гражданска позиция там едва ли биха се случили нещата. Според него по-скоро такива места биха имали Министерство на отбраната и МВР, но засега няма индикации, че такива места ще бъдат определени.

Според Георги Чалъков кратките срокове на споразумението – до 30 септември, го правят нереалистично за изпълнение, защото дори и да бъде определен такъв терен, за да започне строителство дори и само заравняване, бетониране и т. н. той трябва да мине съответните процедури – да има проект, строително разрешение и др., трябва да се правят обществени поръчки, за които е необходимо време.

Това, което е приведено  по сметките на областна администрация – 1,1 млн. лв., е само една част от цялата сума, обясни още Георги Чалъков и поясни, че и област Хасково е била страна по споразумението, но старият областен управител не го е подписал и затова тя няма да участва в него.

Моята позиция като областен управител ще бъде такава, че на нашата територия няма подходящи места за такъв кризисен център, каза още Георги Чалъков и заяви, че той няма да поеме ангажимент да изгради такъв кризисен център в Бояново, който е единственият терен, прехвърлен на областна администрация, докато е областен управител.

Георги Чалъков обясни, че ако се създаде кризисна ситуация и тръгне голяма вълна от мигранти през българо-турската граница дали искаме или не такъв лагер ще бъде направен и според него трябва да се мисли вариант за площадка при евентуална криза, но в момента няма нужда да се изгражда такъв лагер.

Припомняме, че първият протест срещу бежанците, който се проведе в Бояново беше на 29 октомври, след това на 18 декември беше и протестът в Лесово, а само ден по-късно бившият областен управител е подписал това споразумение с МВР, поемайки ангажимент да започне действия по подготовка на площадката.

В момента мигрантският натиск е минимален – на седмица границата преминават около 40 души, но не се знае докога ще бъде така.

About the Author :

Leave a reply