Библиотеки без граници

Seminar s bibliotekari 18.11.2014На 18 ноември 2014 г. Регионална библиотека „Г. Раковски” – Ямбол бе организатор на квалификационен семинар под надслов „Дигитализация на местното културно наследство и създаване на споделени ресурси – път към библиотека без стени”, финансиран от Министерство на културата. В неговата работа взеха участие библиотекари от всички целеви библиотеки по програма „Глобални библиотеки”, както и от други библиотеки от областта, присъстваха библиотечни специалисти и от самата регионална библиотека.

Семинарът бе открит и ръководен от Димитър Бечев, директор на регионалната библиотека.

На семинара чрез направените презентации бе потърсен отговор на въпроса какво е съвременната библиотека или библиотеката на 21 век? Музей от овехтели книги? Културен и образователен институт? Или информационен и общностен център, където книгите съжителстват с компютрите? Информационен, защото предлага отговор на важни въпроси – помага ни да си изберем университет, да намерим работа или подходящо лечение, да открием фирма за определена услуга – бързо и удобно, на едно място. Общностен, защото е среда за диалог и творчески инициативи на гражданите.

Съвременните библиотеки днес избраха да приложат новите технологии, за да добавят към книжните си колекции неизмерими електронни източници на информация. Точно за тези възможности стана дума на семинара, където бе демонстрирано с многобройни примери от практиката как българските библиотеки днес се превърнаха в „библиотеки без граници” – портали към знание и притегателен център за хора с разнообразни интереси и каузи.

Неравнопоставеният достъп до информация е сред основните недъзи на съвременното общество и това се отчита във всички дългосрочни стратегии на Европейския съюз. Защото тази информация разрешава проблеми и прави живота по-добър. Тази информация може и трябва да стигне до всеки, стига той да е образован и да има възможността да я използва по индивидуален начин, а най-добрият и ефикасен път за това са българските библиотеки.

Даниела Тагарева и Даниела Христова от РБ „Г. Раковски” представиха споделени примери от работата с деца или как библиотеката днес може да се превърне в притегателен център за обучение и развлечение на деца и ученици.

Соня Митева и Татяна Йовчева от РБ – Ямбол говориха за практическото използване на онлайн каталозите на големите библиотеки, както и новите възможности за търсене, обработка и каталогизация на местни ресурси и създаване на собствени пълнотекстови бази от данни.

Основен доклад за миналото, настоящето и перспективите пред дигитализацията в България представи Димитър Бечев, директор на РБ „Г. Раковски”. Той се спря подробно на предимствата на Library 2.0 за оптимизиране на информационните възможности на библиотеките и разработването и внедряването на нов тип библиотечни услуги онлайн със самото участие на дистанционните потребители. Разгледана бе и националната стратегия за опазване и достъп до книжовното културно наследство на българските библиотеки и предизвикателствата и проблемите, които те решават днес в процеса на дигитализация на своите фондове и каталози. Бе отделено необходимото внимание и на практиката в Европа, на основните цели и информационни възможности на  големия дигитален проект на Европа – библиотека „Еуропеана”, както и на основните понятия, свързани с дигиталната конверсия на традиционните информационни ресурси на българските библиотеки. Представена бе и кратка история на дигиталните библиотеки, както и най-важните иновативни услуги, които се прилагат в съвременната библиотечна практика с акцент върху виртуалните справочни и информационни услуги.

Светла Славова, главен библиотекар „Комплектуване и обработка” в РБ-Ямбол  разгледа основните процеси при обработката, каталогизацията и статистическата отчетност при обработката на новопостъпилите библиотечни материали с много практически примери.

Презентацията на Светлана Бъчварова, началник отдел Държавен архив – Ямбол, бе в съзвучие с основната тема на семинара и бе посветена на приложението на Закона за националния архивен фонд, както и представянето на публичната версия на информационната система на държавните архиви.

Нели Ройдева, библиотечен мениджър в НЧ „Просвета-1910”, с. Тенево разгледа нови форми  за библиотечно образование и квалификация на библиотекари днес.

След направените разисквания и дискусии семинарът бе закрит от Димитър Бечев, който говори за предизвикателствата пред библиотеките през следващите три години и реализацията на нови идеи и проекти за развитие на техните информационни и комуникационни възможности с цел преоткриването им като място за информация, култура, знание, общуване и социални дейности с една единствена цел – да направят българския светоглед, темперамент и традиции естествена част от световното културно наследство на 21 век.

About the Author :