Беседа за риска от наркотиците с боляровските ученици

65627059_612690179219362_4753407131602911232_nДискусия, съпроводена с презентация, се проведе на два етапа през последния учебен месец юни с  учениците от 5.-7. клас и 8.-12. клас на СУ „Д-р Петър Берон‘‘-град Болярово. Темата „Наркотични вещества и рисковете от тях‘‘, бе изнесена от  Любослав Ценов, секретар на МКБППМН при община Болярово. Участие взеха и класните ръководители. В презентацията бяха показани видовете наркотични вещества, последиците от тяхната употреба и предпазване от употреба. Учениците научиха за начините, по които биха могли да бъдат въвлечени в престъпни деяния, когато имат досег до наркотични вещества и хора, които биха могли да се възползват от тях. Също така обсъдени бяха различни казуси, които разясниха на учениците как да бъдат бдителни, когато неочаквано им се предложи дадено вещество, без да е познато на никого. Беше им разяснено по време на ваканцията да внимават в какви компании попадат и с какви хора общуват, тъй като най-уязвимата група в момента са именно децата в тийнейджърска възраст, които от любопитство могат да попаднат и да се натъкнат на подобни вредни вещества, касаещи здравето им.

64265072_2102004169927306_4481503837403742208_n 65187942_450145308881282_255895336906653696_n 65203082_2880689461972467_990973522123685888_n 65233480_458585781594776_6645136304738664448_n 65307142_628681727637651_8361634024833155072_n 65421022_407793500079878_819975111539949568_n 65540958_2378802392177715_6201251627970592768_n 65558208_385621328731544_5021032402152062976_n 65633803_420936628756826_5511067825365581824_n 65646677_506185153459822_3780411376212639744_n

About the Author :

Leave a reply