Беседа за ползата от образование за бъдеща реализация

IMGP8976Във връзка с изпълнение на Дейност 2: „Работа с учениците“, т. 4 Организиране на образователни беседи на всички ученици относно практическите ползи и важността от продължаване на образованието по проект „Заедно да учим и творим”, договор № BG05M2OP001-3.002-0063-C01, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове на 24.04.2018 година се проведе беседа с учениците от начален курс в       СУ „Д-р Петър Берон”, гр. Болярово с бивш възпитаник на училището – Ана Николова.

Лектор на беседата бе Ана Николова – бивш възпитаник на СУ „Д-р Петър Берон”- гр. Болярово. Тя разказа на децата какви са нейните спомени от обучението й в училището. Подробности като добри IMGP8980и помагащи си взаимно съученици, продължителни и изморителни часове, най-предпочитан учебен предмет и безгрижни междучасия – всичко това тя сподели с присъстващите.

Ана е завършила средното си образование успешно в град Болярово, получила е знания и умения, които в последствие са и послужили да продължи образованието си  университет. Това е била мечтата й, да продължи развитието си, въпреки че вече е семейна и има дете. Университетът предлага не само редовна форма на обучение, но и задочна, което е добър вариант за работещите, семейните, а и за друга част от студентите, които нямат възможност да не се откъсват от учебния процес.

Ана се е реализирала и е била здравен медиатор в община Болярово. Преминала е специален курс за здравен медиатор, IMGP8969одобрен от МЗ. Тя сподели, че много обича да помага на хората и затова обича да практикува тази професия, която осигурява достъп до здравни услуги на представители на уязвими малцинствени групи.

Беседата премина добре, бяха задавани въпроси от децата. Някои от тях споделиха какво желаят да работят като пораснат. Осъзната бе ползата от продължаване на образованието. Децата трябва да следват мечтите си и да учат и работят в последствие, това което им харесва, това което им доставя удоволствие и удовлетворение.

 

 

 

About the Author :

Leave a reply