Без нарушения на противоепидемичните мерки в Окръжен съд – Ямбол

Ямбол, 5.10.2020 г.

В Окръжен съд – Ямбол не са констатирани никакви нарушения на последната заповед на Министъра на здравеопазването от 30.09.2020 г., касаеща спазването на задължителните мерки за работа в условията на пандемия. Това е записано в протокол от извършена инспекция днес, в сградата и помещенията на Окръжен съд – Ямбол от двама държавни здравни инспектори на РЗИ – Ямбол. В протокола е посочено, че на входната врата на съда е поставена информационна табела, че маските са задължителни. Съдебната охрана измерва температурата на всеки посетител с медицински безконтактен инфрачервен термометър, след което за посетителите има поставени автомати за дезинфекция на ръцете. В санитарните помещения са осигурени течаща топла вода и течни сапуни. На всяко гише са поставени предпазни стъклени прегради. Осигурени са дезинфектанти за повърхности и помещенията се мият и дезинфекцират по 5 пъти на ден. В протокола на инспекторите е записано още, че магистрати съдебни служители носят маски към момента на проверката.

Днес бе издадена и поредната заповед на административния ръководител на Окръжен съд – Ямбол, №656 от 01.10.2020 г., в която е посочено че, до отмяна на обявената извънредна епидемична обстановка, в Окръжен съд – Ямбол да се спазват стриктно разпоредените правила и мерки в условията на пандемия. Всички заповеди са публикувани в сайта на Окръжен съд – Ямбол.

 

                                                 Катя Няголова

                                                 Връзки с обществеността

About the Author :

Leave a reply