Безумно седемгодишно управление в Ямбол

DSC06731Знаем, че първите 7 години са най- важните. Те показват дали ставаш или си безнадежден.   Седемте години управление на кмета Славов са факт. Факт е, че управлението е безнадеждно. Липсата на  последователност в действията и на вярна преценка за  нуждите на града, прави това управление пагубно за гражданите на Ямбол. Работи се „ден за ден” с някакво фалшиво очакване, че нещата може би ще се случат, въпреки неможенето и некомпетентната работа на кмета и  екипа му.

След като разкопа Каргона и не е наясно как да възстанови улиците му;  след като „рушна” вековните основи на Безистена и застраши сградата от срутване, сега е решил да  разкопава Центъра като знае, че ще остане разкопан дълго време, поради пропуските в проекта. Това са няколко примера за безогледното харчене на НАШИТЕ пари. Но то продължава и питам се аз – ДО КОГА?!

Планира се ново безумие с възлагане на работен проект за реконструкция на ул. „Преслав” в участъка от площад „Боровец” до ж.к. „ Г.Бенковски”. Търгът върви, а  проектът се предвижда да е  на стойност 66 хиляди лв.  Знаем, че в по- голямата си част улицата е с ширина 10-12 м.  В техническото задание пише, че собствеността е общинска. Да, ама- не. Заложено е проектиране на  широка улица, ІІІ клас, което изисква да е двупосочна с поне по две ленти за всяка посока, с разделителна двуметрова ивица в средата, с тротоари с велосипедни алеи и отдвете страни …….това прави около 23 метра ширина,т.е.  двойно повече. Тогава се оказва, че се навлиза в НЕПРИКОСНОВЕНАТА частната собственост!!!!! Знае ли  Славов, че това не е редно! Оказва се, че не е извършено отчуждение, не са изкупени необходимите терени и сгради от собствениците, което е основна предпоставка за одобряването и  успешно реализиране на проекта.

Парите за това безумие са европейски, но те са фактически нашите пари. Ще се изхарчат. Какво по- лесно от това… Ще остане един  ненужен проект, който  ще трупа прах някъде в архивите, както става с подобни таква – за кръговото на ХЕС-а, за зала „Диана”…

Политиците в Ямбол отдавна трябваше да поискат оставката на кмета Славов, за да се занимава той с важните за него ДЕЛА. И в това няма нищо … политическо, а е практично и целесъобразно за всички граждани, защото така ще се спре това безумно харчене на НАШИТЕ пари. Общинският бюджет не е хранилка за некадърници!

инж. Мариета Сивкова

общински съветник в Общински съвет Ямбол

About the Author :