Безсилна ли е държавата срещу опасно производство в Ямбол?

челенБезсилна ли е държавата срещу опасно производство на софийската фирма „Континвест” ООД, която има производствена база в двора на „Ямболен” и заплашва при авария да обгази с хлор Ямбол и близките села?! Това е големият въпрос, на който е трудно да се даде отговор, защото въпреки впрягането на усилията на много държавни институции на този етап няма резултат, тъй като всички заповеди и наказателни постановления се обжалват в съда и за съжаление падат безславно.

В края на миналата година областна управа, общините и заинтересованите лица изразиха категоричното си отрицателно становище срещу инвестиционното намерение на „Континвест”.

Задействаха се прокуратурата и ДАНС. По разпореждане на Районна прокуратура – Ямбол е назначена проверка във фирмата. Комисия на Регионалния отдел „Национален строителен контрол” е извършила проверката и е съставила три констативни акта, че произведствените бази не са въведени в експлоатация от компетентните по Закона за устройство на територията органи, на базата на които са издадени три заповеди. С едната се забранява ползването на строеж „Инсталация за производство на ферихлорид и резервоарен парк за ферихлорид разтвори”, с втората е забранено ползването на строеж “Склад за съхранение на пълни бутилки и варели с течен хлор”, а с третата – ползването на строеж “Инсталация за хлороунищожение с натриева основа до натриев хипохлорид – белина и склад за съхранение на натриев хипохлорид – белина”. Определен е и срок, в който трябва да се спре електрическото захранване и водоподаването към производствения обект.

Тези заповеди са обжалвани в Ямболски административен съд и през май и трите са обявени за незаконосъобразни с мотива, че член на комисията, извършила проверката, е издал и самата заповед, което според съда е процесуално нарушение. И трите преписки по делата са изпратени до началника на Дирекция за национален строителен контрол за издаване на законосъобразен административен акт, при спазване на дадените указания по тълкуването и прилагането на закона.

Според фирмата обаче и трите строежа са изградени преди закупуване от дружеството на целия имот и като част от обект „Площадка за неорганични соли“ е приет и въведен в експлоатация с протокол обр. 16 от 1988 г. на 47-членна държавна приемателна комисия.

След неуспешния първи опит да се забрани опасното производство държавните институции в Ямбол подновиха отново действията си.

През май Регионалната инспекция по околната среда и водите Стара Загора е издала наказателно постановление в размер на 50 000 лв. на „Континвест” ООД за извършване на дейност без комплексно разрешително, с което е нарушен Закона за опазване на околната среда, а инсталацията на фирмата е запечатана чрез пломбиране.

На 6 юли в Ямболски районен съд фирмата отново обжалва наказателното постановление и все още няма съдебно решение.

Припомняме, че областният управител Димитър Иванов е категорично против това производство още от 2012 г., но за съжаление фирмата непрекъснато обжалва всички предприети мерки сплрямо нея в съда, печели делата и продължава да работи.

На 8 юни заради токов удар са се задействали датчиците за изтичане на хлор и пожарна, полиция бяха на крак, за да реагират на сигнала, който за щастие се оказа само предупредителен.

Констатациите на държавните органи са, че при евентуално изпускане на хлор във въздуха ще се създаде реална опасност за здравето и живота, както на жителите на гр. Ямбол, който по данни от кадастрална карта се намира на около 2 500 м от площадката на фирмата, така и на населението на селата Роза, Ханово, Кабиле, Oкоп; ще бъдат засегнати, не само работещите в „Континвест“ ООД, но и служителите на намиращите се в близост производствени предприятия, както и редица животновъдни ферми и обработваеми земеделски земи. Затова те твърдят, че това производство крие потенциален риск за живота и здравето на населението от областта. В непосредствена близост до производствената база, се намира и защитена зона от общоевропейската екологична мрежа „Натура 2000“, а именно „Река Тунджа 2“. Последиците от евентуална авария и изтичането на хлор във въздуха, биха довели до нанасянето на недопустими и непоправими вреди на естественото състояние на природните местообитания на различните видове в рамките на защитената зона.

Всички граждани на Ямбол се питат в крайна сметка кой е по-силен – държавата в лицето на нейните институции, които трябва да контролират, или една фирма, която продължава да развива опасната си дейност въпреки опита на всички тя да премести производството си.

Диана Иванова

About the Author :