Безсилието на държавните институции пред местните протежета на управляващите

Marieta Sivkova 5Проблемите със замърсяването на повърхностните и подземните води от  Регионално депо Ямбол, появили се след усвояването на милиони левове, няма да се решат скоро. Не защото няма решение, а защото местните властимащи не желаят да ги решат. Факт е, че контролните органи правят проверки и дават едни и същи  предписания вече втора година, но те не се изпълняват. Само се пишат документи и се съставят актове, обжалват се глоби в съда и …нищо. Замърсяването на повърхностните и подпочвените води от Регионалното депо ще продължава при всеки дъждовен период.

Последната проверка на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ Пловдив е на път да се запише като пореден пример за действие на институциите и бездействие на общинското ръководство.

В началото на март бе констатирано замърсяване от изтичащи мръсни води от Регионално депо Ямбол. Басейнова дирекция Пловдив и РИОСВ Стара Загора направиха проверки, взеха проби и дадоха предписания на кмета на община Ямбол, с подробни указания какво трябва да направи за да се преустанови замърсяването.

Изискаха да бъде изготвен доклад от техническо лице за целостта и нормалното функциониране на изградената система за отвеждане на повърхностните води под Регионалния център за управление на отпадъците Ямбол /РЦУО/. Изискаха да се предприемат действия за изолиране на възможността за смесване на повърхностните води с инфилтрат от РЦУО- Ямбол при тяхното отвеждане в бетоновата канавка, а също така и да се преустановят инцидентно дрениращите води и тяхното смесване с повърхностните води в бетоновата канавка и отводнителната канавка.

 Нищо от това  не е направено в посочения срок и дори няма писмо или документ от община Ямбол, който да покаже някакво действие, констатират експертите при проверка през месец май.

Директорът на БД Пловдив ще състави акт на кмета за неизпълнение на предписанията. Глобата е от 2000 до 20 000 лв и ще я платим ние, от бюджета, не кмета от собствения си джоб.

Това е пример как властимащите в Ямбол, протежета на онези в София, се подиграват с нас и ни правят на будали с нашите пари и пред нашите очи. Защото онези в София са им дали власт, разтворили са чадър и не им пука какво правят тези тук, защото за онези е важно властта да е в ръцете им. Тази власт е с единствена цел – УСВОЯВАНЕ НА ПАРИ.

             инж. Мариета Сивкова

            общински съветник от БСП 

About the Author :