Безработни ще поддържат пътища

Picture 315От 7 май по проект „Подкрепа за заетост” в община Тунджа са назначени 18 безработни на длъжност „работник поддръжка на пътища”. Те ще получават възнаграждение в размер на 380 лв. и ще работят на 8 часа дневно за срок от 6 месеца. На тези лица ще бъдат назначени и наставници, които ще ги обучават за срок от два месеца и ще получат възнаграждение в размер 170 лв. Назначените работници ще почистват пътното платно, банкети и отводнителните канавки. В техните задължения влиза и косене на банкети и канавки, почистване на храсти и дървесна растителност, която пречи на видимостта и закрива пътните знаци и съоръжения; изправяне на пътни знаци и сигнализиране на ръководството за инцидентно възникнали аварии по пътната маркировка, пътни знаци, пътно платно; сигнализиране с подходящи пътни знаци и пособия на инцидентно възникнали пропадания на пътната настилка, при частично разрушаване на пътната настилка и повреди и липсващи капаци на отводнителните шахти. През времето, за което са назначени се предвижда и изграждане на купчинки с пясък по пътния банкет през зимния период и обозначаването им; пряко наблюдение за качествено снегопочистване и опесачаване и при необходимост сигнализиране на ръководството на общината и ОПУ. Селата, в които ще работят новоназначените са: Асеново, Безмер, Веселиново, Генерал Инзово, Голям манастир, Гълъбинци, Дражево, Каравелово, Кабиле, Крумово, Кукорево, Сламино, Овчи кладенец , Роза, Скалица,  Симеоново,  Стара река, Тенево.

 

About the Author :