Безработицата през юли в Ямбол е само 3 процента

1През юли 2018 г. в бюрата по труда в Ямболско са регистрирани 3 125 безработни. Това е с 365 човека по-малко спрямо предходния месец, което е характерно за този месец на годината, съобщи Татяна Чанкова, директор на Бюро по труда-Ямбол. Сравнено с юли 2017 г. безработните са с 1322 души по-малко, т.е. с 29,7 %.

Равнището на безработица през месец юли е 5.6%, като по този показател областта е на 11-то място по ниска безработица след област Русе (5.55%) и пред област Хасково (6.2%). Спрямо предходния месец се отчита намаление с 0.7 процентни пункта, спрямо юли 2017 г. има намаление с 2.4 процентни пункта, а сравнението с показателя за страната (5.7%) показва по-високо с 0.1 процентни пункта ниво.

В регионален мащаб, равнището на безработица през месеца е най-ниско в общините Ямбол (3.0%) и Тунджа (7.6%), а в Стралджа (10.2%), Болярово (12.2%) и Елхово (13.0%) то е по-високо. Спрямо юни в четири от петте общини (без Елхово) се отчита спад на равнището на безработица, особено значителен в Стралджа (с 5.04 процентни пункта). Сравнението със същия месец на миналата година показва по-ниско равнище на безработица във всички общини на областта, най-вече отново в Стралджа (с 10.8 процентни пункта).

През юли 2018 г. в бюрата по труда в Ямболска област са заявени 362 работни места, от които 333 на първични пазар на труда. В сравнение с предходния месец броят на заявените работни места намалява – със 127 (с 26.0%), почти изцяло поради намалението на обявените места за първичния пазар. Спрямо юли 2017 г. също има намаление – със 140 места. Най-много свободни работни места се обявяват в преработващата промишленост – общо 178 места, напр. бившето “Белла”, както и от “Язаки”. Много места са заявили и от позиционираната в Карнобат турска фирма “Себорнидзе”, произвеждаща автомобилни инсталации и кабели – търсени са предимно хора от община Стралджа.

Длъжностите, за които са обявени най-много работни места, са за сезонен работник, монтажник, общ работник, учител, чистач/ хигиенист, шивач, дегустатор и окачествител на храни и напитки, консултант (промотьор), продажби.

Започналите работа безработни лица през месеца са общо 471, от които 388 на първичния пазар на труда. В субсидирана заетост са включени 83 безработни, като 73 от тях са наети на работа по проекти на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, а 10 – по програми и мерки за заетост от Закона за насърчаване на заетостта.

 

About the Author :