Безработицата намалява във всички общини, най-търсени са машинните оператори и камериерките

bezrabotizaРегистрираните безработни категорично намаляват през април 2018 г., съобщи на пресконференция днес Татяна Чанкова, директор на Дирекция “Бюро по труда”-Ямбол. Регистрираните безработни в бюрата по труда в Ямбол и Елхово са 3 978 души. Сравнението с предходния месец показва намаление с 258 човека (с 6.1%), което е характерно за този месец на годината, подчерта Чанкова. Спрямо април 2017 г. се отчита осезаемо намаление от 1236 човека или с 23.7%. В двете дирекции „Бюро по труда” броят на безработните лица е съответно 2769 човека в Ямбол и 1209 в Елхово.

Равнището на безработица през април 2018 г. е 7.1%, като по този показател областта е на 12-то място по ниска безработица след област Хасково (6.9%) и пред област София (7.3%). Спрямо предходния месец се отчита намаление с 0.5 процентни пункта, спрямо април 2017 г. има намаление с 2.2 процентни пункта, а сравнението с показателя за страната (6.4%) показва, че при нас безработицата е по-висока с 0,7 процента.

В регионален мащаб, равнището на безработица през месеца е най-ниско в общините Ямбол (3.9%) и Тунджа (9.3%), а в Елхово (14.3%), Болярово (15.8%) и Стралджа (16.5%) то е по-високо. Намаление се отчита във всички общини, както спрямо предходния месец март, така и сравнено със същия месец на миналата година.

През април 2018 год. в бюрата по труда от област Ямбол са заявени 626 работни места, от които 514 на първичния пазар на труда (несубсидирани). В сравнение с предходния месец броят на заявените работни места расте с 257 (с 69.6%), предимно поради увеличението на местата за първичния пазар, а спрямо април 2017 г. ръстът е с 260 места, отново поради увеличението на местата за първичен пазар.

Най-много работни места на първичния пазар през месеца са заявени в отраслите “Хотелиерство и ресторантьорство” (117), “Административни и спомагателни дейности” (109), “Операции с недвижими имоти” (72), “Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” (65), “Преработваща промишленост” (53), “Държавно управление” (22), “Строителство” (21), “Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване” (17), “Селско, горско и рибно стопанство” (12) и “Транспорт, складиране и пощи” (10).

Длъжностите, за които са обявени най-много работни места са за машинен оператор, камериер/камериерка, общ работник, работник, сервитьор, манипулант в промишлеността, шофьор, монтажник, перач (ръчно), администратор, готвач, заварчик, продавач-консултант, мияч.

Започналите работа безработни лица през месеца са  381, от които 365 на първичния пазар на труда. В субсидирана заетост са включени 16 безработни, като 8 от тях са наети на работа по проекти на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и също 8 – по програми и мерки за заетост от Закона за насърчаване на заетостта.

 

 

About the Author :

Leave a reply