Безработицата започна да расте

???????????????????????????????В края на октомври регистрираните безработни в Ямболска област са 7576 души, което е с 57 души или с 0.1 на сто повече в сравнение със септември и с 2.4 процента по-малко от същия месец на миналата година. Равнището на безработица в областта е 13.6 на сто и това я нарежда на 14-то място в страната. Преди нас по ниво на ниска безработица е област Кюстендил с 13,2 процента, а след нас се нарежда област Благоевград с 14,5 на сто регистрирани безработни. За това информира директорът на “Бюро по труда” Татяна Чанкова.
Най-нисък процент безработни сред трудово активното население има в община Ямбол – 8.8 на сто, следвана от общините Елхово – 18.1 на сто и Тунджа – 19.6 на сто. Висока остава безработицата в общините Болярово, където нивото на регистрираните безработни е 24.7 на сто и Стралджа, която винаги държи първенството по безработица в региона – 32.9 на сто.
Спрямо септември в две от общините – „Тунджа” и Елхово, има спад на безработицата.
През октомври в бюрата по труда в областта са заявени 255 свободни работни места. От тях 135 са обявени на първичния трудов пазар, а 120 – по програми за обучение и заетост. Най-много работници и специалисти се търсят в отраслите “Преработваща промишленост”, “Административни и спомагателни дейност” и “Търговия и ремонт на автомобили и мотоциклети”.
Постъпилите на работа през октомври са 404 души, като 62,9 на сто (254) са получили подкрепа чрез бюрата по труда. От тях в реалния сектор са се реализирали 171 души, а субсидираните работни места са били 83. Те са само работни места, осигурени по програми за заетост. Останалите 150 души, които са успели да започнат работа са си осигурили заетост без помощта на трудовите посредници в бюрата по труда. Всички са наети в реалния сектор.
Младежката безработица в региона намалява спрямо миналата година, но остана сериозна като дял.
Безработните младежи на възраст до 29 години са 1426 души, което представлява 18,8 на сто от всички безработни в региона. Броят им е с 612 по-малък спрямо същия период на миналата година. До 24-годишна възраст безработните младежи са 650 на брой – 8,6 на сто от всички регистрирани в бюрата по труда в областта. Спрямо миналата година броят им е с 386 души по-малък.

Диана Иванова

About the Author :