Безработицата в град Ямбол е само 4,4 % и е по-ниска от средната за страната

SAM_2044Спадът в броя на регистрираните безработни в бюрата по труда в област Ямбол през юни е с 5,9 процента спрямо предходния месец май (спад от 287 човека) и с 24,1 процента (намаление с 1 461 човека), сравнено с месец юни миналата година, съобщи на брифинг днес Генка Киркова, началник отдел “Посреднически услуги” в Дирекция Бюро по труда-Ямбол. Причината е в засиленото предлагане на заетост през месеца, категорични са специалистите. Тенденцията на спад на равнището на безработица в Ямболска област продължава вече повече от година, като през 2016 г. това намаление беше с по-големи темпове, а през настоящата година – с по-малки, уточни Генка Киркова.

Равнището на безработица в края на юни в област Ямбол е 8,2 процента, като по ниска безработица областта ни се нарежда на 13-то място в страната – след област София (8,2 процента) и пред област Кюстендил (9,2 процента). Спрямо предходния месец се отчита намаление на равнището на безработица от 0,6 процента. Спрямо същия месец на миналата година намалението е значително – с 2,6 процента, ала спрямо равнището на безработица в страната, което е 6,8 процента, този показател в Ямболско е по-висок с 1,4 процента.

В регионален мащаб равнището на безработица в община Ямбол традиционно е най-ниско и през юни вече пада до 4,4 процента (през миналия месец бе 4,9 процента), в община “Тунджа” е 12,5 процента, в община Елхово – 13,5 процента. Трайно в общините Болярово и Стралджа е по-високо. Цифрите показват, че равнището на безработица в Ямбол е по-ниско от средното за страната с 2,4 процента.

През юни 2017 г. в бюрата по труда в област Ямбол са разкрити 467 работни места, от които 329 на първичния трудов пазар, в т. нар. несубсидирана икономика, 130 по програми за обучение и заетост, а по насърчителни мерки са разкрити 8 места. Спрямо предходния месец май има увеличение на разкритите работни места с 31. Спрямо юни миналата година общият брой на разкритите работни места през месеца е нараснал със 151.

Най-много работни места в реалната икономика са разкрити в “Преработваща промишленост” – 92; в “Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – 75; “Хотелиерство и ресторантьорство” – 38 и “Строителство” – 31.

Най-малко са заявените през месеца работни места в отраслите “Финансови и застрахователни дейности” – 8; “Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване” и “Държавно управление” – по 6; “Транспорт, складиране и пощи” – 4; “Добивна промишленост” и “Хуманно здравеопазване и социална работа” – по 1, а има и сфери, в които не е обявено нито едно ново работно място.

Постъпилите на работа от бюрата по труда в областта през месец юни са 448 човека, като 56,9 процента от тях (255 души) са устроени чрез посредничеството на дирекцията. От всички започнали работа на първичния трудов пазар са се реализирали 368 човека, а на субсидирани работни места – 80 човека.

About the Author :