Безработицата в област Ямбол вече е по-ниска от средната за страната с 0,4 процента

BT1Намалението на равнището на безработица в област Ямбол продължава и през месец август 2019 година, съобщиха от Бюрото по труда.  Областта ни вече е на 10-то място по ниска безработица с показател 4,9 процента и се нарежда след област Велико Търново и пред област Русе. Удивителното е, че безработицата в област Ямбол вече е по-ниска с 0,4 процентни пункта от показателя за страната, който е 5,3 процента. Спрямо предходния месец се отчита намаление с 0,3 процента, спрямо август миналата година намалението е също с 0,3 процента.

През август броят на регистрираните безработни в бюрата по труда в областта е 2 710 души. Сравнението с предходния месец показва намаление със 157 човека, което е характерно за този месец на годината вече шеста поредна година. В Дирекция “Бюро по труда”-Ямбол безработните са 1 642 човека, което е намаление със 125 души спрямо предходния месец. Регистрираните в елховското Бюро по труда безработни са 1068 човека, намалението за един месец е с 32 лица.

Факт е обаче, че все по-рядко безработните се регистрират в бюрата по труда. Мнозина си търсят и намират нискоквалифицирана работа в  чужбина, много от големите фирми директно набират персонал през собствени сайтове или интернет портали, така че картината, която се получава от информацията, с която разполага Агенцията по заетостта, става все по-изкривена.

В регионален мащаб традиционно най-ниско е равнището на безработица в Ямбол – 2,5 процента, следват община Стралджа – 6,4 процента, Тунджа – 6,6 процента. По-високо е в Елхово – 12,3 процента и Болярово – 15,4 процента. Спрямо юли във всичките пет общини се отчита спад на безработицата съответно с 0,2; 1; 0,2; 0,3 и 0,7 процента. При сравнение с със същия месец на миналата година безработицата намалява в първите четири общини, само в Болярово има ръст от 0,3 процента.

През август в Бюрата по труда в областта са заявени 285 работни места, от които 238 са на първичния трудов пазар. Сравнено с предходния месец броят на заявените работните места е с 44 повече. Почти изцяло причината е в увеличението на разкритите работни места за вторичния пазар – с 39, докато на първичния е по-слабо – с 5 работни места. Спрямо август миналата година обявените работни места са по-малко със 170.

Отраслите, в които на първичния пазар са заявени най-много работни места, са: “Преработваща промишленост”- 70, “Образование” – 65, “Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – 18 и др.

Длъжностите, за които са обявени най-много работни места, са за: учител, машинен оператор, общ работник, личен асистент, готвач, градинар, обслужващ работник, продавач-консултант и др.

Започналите работа безработни през август са 258, от които 233 на първичния трудов пазар. В субсидирана заетост са включени 25 безработни, като 6 от тях са наети на работа по проекти на ОП “Развитие на човешките ресурси”, а 19 – по програми и мерки на заетост от Закона за насърчаване на заетостта.

 

About the Author :

1 Comment to “Безработицата в област Ямбол вече е по-ниска от средната за страната с 0,4 процента”
  • Тото
    September 26, 2019 - Reply

    ОБЩИНА ЯМБОЛ,РЪКОВОДЕНА ОТ КМЕТА СЛАВОВ Е С ЕДНА ОТ НАЙ-НИСКИТЕ БЕЗРАБОТИЦИ В БЪЛГАРИЯ,САМО 2,5%. ПОВЕЧЕ ДУМИ СА ИЗЛИШНИ. КОГАТО ФАКТИТЕ ГОВОРЯТ,НЯМА КАКВО ДА СЕ ДОБАВИ.

Leave a reply