Безработицата в Ямболско се покачва, но продължава да е под средната за страната

zx860y484_3295905Увеличение на безработицата спрямо предходния месец, което е характерно за тази част от годината и намалението й, сравнено с година по-рано – това са тенденциите, които характеризират пазара на труда в Ямболско през месец октомври 2018 г., съобщават от Бюро по труда-Ямбол. През октомври безработицата в нашата област продължава да е под средната за България с 0,3 процентни пункта – за страната тя е 5,9 процента.

Спрямо предходния месец увеличението на безработицата е с 9,6 процента, т.е. с 274 души. Сравнено с октомври миналата година се отчита намаление от 18,9 процента, т.е. със 730 човека. В Бюро по труда-Ямбол са регистрирани 2016 безработни, а в Елхово – 1107.

Равнището на безработица в областта е 5,6 процента, като по този показател сме на 11 място в страната. Позиционирани сме след област Русе и пред област София. Спрямо предходния месец септември равнището на безработица в Ямболско се нараснало с 0,5 процента, но спрямо октомври миналата година се отчита намаление от 1,3 процента.

В регионален мащаб най-ниска продължава е безработицата в Ямбол – 3 процента, следват община “Тунджа” – 7 процента и Стралджа – 10,1 процента. По-висока тя е в община Болярово – 12,9 процента и Елхово – 13,4 процента. Спрямо септември във всички общини се отчита ръст на равнището на безработица, най-значителен той е в община Стралджа – с 2 процента нагоре.

През октомври 2018 г. в Ямболско са заявени 287 работни места, от които 228 са на първичния пазар на труда. В сравнение с предходния месец заявените работни места са с 25 по-малко, което е 8 процента надолу. Причината е изцяло в намалението на обявените места на първичния трудов пазар – с 58 по-малко. Разкритите на вторичния пазар, т.е. по различни програми, са с 33 повече. Спрямо октомври миналата година също има намаление на общо обявените работни места – с 25 на брой.

Най-много работни места за заявени в отраслите “Преработваща промишленост” – 90; “Административни и спомагателни дейности” – 46; “Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – 22; “Професионални дейности и научни изследвания” – 18; “Образоване” – 14.

Най-много са работните места за длъжностите сезонен работник в земеделието, машинен оператор, готвач, монтажник.

Започналите работа безработни през октомври са 320 човека, от които 291 на първичния пазар на труда. В субсидирана заетост са включени 29 безработни, като 17 от тях са наети на работа по проекти на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, а 12 – по програми и мерки за заетост от Закона за насърчаване на заетостта.

 

About the Author :

Leave a reply