Безработицата в Ямболско през февруари е 10 процента

bezraboticaПрез февруари нивото на безработица в област Ямбол  е 10 %, като то е с 1,8 % по-високо от средното за страната, информира директорът на Дирекция Бюро по труда –Ямбол Татяна Чанкова. По ниска безработица  областта ни се нарежда на 13-то място в страната – след Добрич и преди Кюстендил.

Най-ниско е равнището на безработица в община Ямбол – 5,7 %, а най-високо е в община Стралджа – 27 %. В Тунджа безработицата е 14,1%, в Елхово – 15,6%, в Болярово – 19%.

През февруари 2017 г. броят на регистрираните безработни в област Ямбол е 5 554 и това представлява 2,1 % от всички безработни регистрирани в страната. Има слаб ръст на безработните спрямо предходния месец – със 104 души ( с 1,9 %), поради по-слабото предлагане на заетост, отколкото през януари. При сравнение обаче на равнището на безработица с година по-рано се отчита значително намаление през февруари 2017 г. – с 1466 души или с 20,9 %.

През втория месец на годината в бюрата по труда в областта са заявени 386 работни места, като 263 от тях са на първичния пазар и 121 са по програми за обучение и заетост. За един месец има увеличение със 131 на обявените работни места, но това изцяло се дължи на повечето места, разкрити при субсидираната заетост.

Най-много работни места през февруари на първичния пазар са обявени в преработващата промишленост – 102 броя; в селско, горско и рибно стопанство – 49 броя и хотелиерство и ресторантьорство – 30 броя.

От регистрираните безработни през месеца на работа са постъпили 276 човека, като 63 на сто от тях, т.е. 174 човека, са устроени чрез бюрата по труда. От започналите работа 240 се реализират на първичния пазар и 36 човека по програми за обучение и заетост.

 

About the Author :

Leave a reply