Безработицата в региона падна на 7,1 %

Chankova2-300x240Безработицата в Ямболска област продължи да пада и през септември и достигна ниво от 7,1 %, съобщи на пресконференция Татяна Чанкова, директор на Бюро по труда – Ямбол. През септември е по-ниска безработицата в три от общините – в Ямбол тя е достигнала 3,7 %, в „Тунджа” – 9,4 %, в Стралджа – 18 %, в Елхово безработицата се задържа без изменение спрямо месец август на 13%, в Болярово се е повишила с 0,1 % на 18,6 на сто.

На регионално ниво безработицата е намаляла с 0,4 % спрямо предходния месец, което отрежда 12-то място на региона, а спрямо година по-рано – намалението е с 2,6 %.

През септември 2017 г. в бюрата по труда са регистрирани 3950 безработни, което е с 235 души по-малко спрямо август, и 1440 души по-малко спрямо септември 2016 г.

Регистрираните безработни младежи до 24 г. са 214 души, а във възрастовата група  до 29 г. са 556 души.

Разкритите работни места през септември са 333, от които 292 са в реалната икономика, а 32 са по програми за обучение и заетост и 9 са по насърчителни мерки. Спрямо август обявените работни места са със 123 по-малко. Най-много работни места са заявени в отраслите “Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” (97), “Образование” (60), “Преработваща промишленост” (39) и „Административни и спомагателни дейности” (36).

Най-малко работни места през месеца са обявени в отраслите “Строителство” (5), “Селско, горско и рибно стопанство” (4), “Други дейности и услуги” (4), “Хотелиерство и ресторантьорство”(3), “Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване” (2), “Хуманно здравеопазване и социална работа” (2), “Транспорт, складиране и пощи” (1), “Култура, спорт и развлечения” (1) и “Професионални дейности и научни изследвания” (по 2), “Държавно управление” (1.

Постъпилите на работа в Ямболска област от бюрата по труда са общо 436 души.

 

About the Author :