Безработицата в областта продължава да пада, в Ямбол е само 4,9 %

SAM_1753Безработицата в Ямбол продължава да пада – и на областно равнище, и в града, стана ясно от пресконференция, дадена днес от шефа на Дирекция “Бюро по труда” Татяна Чанкова. През май безработните в областта са намалели с 6,3 на сто, което се равнява на 330 души по-малко, отколкото през  април. Сравнено с май миналата година намалението е с 22,3 на сто, т.е. с 1398 човека. Причината за тази така положителна тенденция е засиленото предлагане на заетост.

В края на май равнището на безработица в област Ямбол е 8,8 на сто. По този показател се нареждаме на 13-то място в страната по ниска безработица – след област София и пред област Кюстендил. Спрямо предходния месец се отчита намаление с 0,6 процентни пункта, а спрямо същия месец на миналата година е отбелязано значителното намаление с 2,5 процента. Сравнението с този показател за страната, който е 7,1 процента ниво на безработица, област Ямбол показва с 1,6 процента по-високо ниво.

В регионален мащаб град Ямбол продължава да е с най-ниска безработица, като този показател падна под психологическата раницата от 5 процента – безработицата в областния град през месец май е 4,9 на сто. В община “Тунджа” е 12,9 на сто, в Елхово – 14,3 на сто, в Болярово – 19,9 на сто, в община Стралджа – 22,2 на сто.

През май в Бюрата на труда в областта са заявени 463 работни места, от които 350 на първичния пазар. Спрямо април има увеличение на обявените работни места със 70, т.е. с 19,1 на сто. Най-много са местата в преработващата промишленост, търговията, хотелиерството и ресторантьорството, в строителството.

През месец май са постъпили на работа 505 безработни, като 62,2 на сто от тях, т.е. 314 човека, са устроени чрез посредничеството на бюрата по труда.

About the Author :

Leave a reply