Безработицата в областта безпрецедентно ниска, в Ямбол удари дъното с 3,6%

bezraboticaЯмбол, 28.11.2017 г.

Нивото на безработица в област Ямбол през октомври 2017 г. е 6,9 на сто и това е едно от най-ниските й нива за последните 10 години, съобщи днес на пресконференция Татяна Чанкова, директор на Дирекция Бюро по труда-Ямбол. А в община Ямбол равнището на безработица е безпрецедентно ниско – никога досега то не е било 3,6 на сто. За пръв път областта ни се нарежда на 11-то място в страната по ниска безработица – след Добрич и преди Хасково, досега обичайно сме заемали 14-16-то място. Никога досега област Ямбол не е била толкова близо до средния показател за страната – надвишава го само с 0,2 процентни пункта. Броят на регистрираните безработни в края на октомври е 3 853 човека и спрямо предходния месец безработните са намалели с 97 души, а сравнено с октомври миналата година  – с 1385 човека, т.е. с 26,4 на сто.

Тази положителна тенденция е нетипична за октомври, когато традиционно към регистрация в бюрата по труда се завръщат временно заетите в селското стопанство и по Черноморието.

Намалението на равнището на безработица за последния месец е 0,2 на сто, а за една година назад – 2,5 на сто. В областен мащаб най-ниска е безработицата в Ямбол, следвана от община „Тунджа“ – 8,6 на сто. Спрямо септември в четири от петте общини се отчита спад на безработицата. Изключение прави Елхово, където тя леко нараства.

През октомври 2017 г. в бюрата по труда в областта са обявени 312 работни места, от които 233 на първичния трудов пазар. Най-много работници наемат „Белла“ и консервната промишленост. В сравнение със септември броят на заявените на първичния пазар на труда работни места намаляват с 59, а спрямо октомври миналата година те са с 4 повече. Най-много са работните места в сектора на услугите и преработвателната промишленост. В регионален мащаб има глад за хора с висока квалификация и особено за инженерни кадри от всички специалности. Длъжностите, за които са обявени най-много свободни работни места, са: манипулант в промишлеността, заварчик, общ работник, продавач, шивач, учител, монтажник кабели, чистач, работник кухня и др.

През октомври работа са започнали 373 безработни, от които 269 на първичния пазар на труда. В субсидирана заетост са включени 104 безработни, като 54 от тях са наети на работа по проекта на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и 51 по програми и мерки за заетост по Закона за насърчаване на заетостта.

Остава надеждата, че след като работодателите все по-трудно намират работна ръка, това ще доведе и до известно повишаване на заплатите, каквато необходимост безспорно има.

About the Author :