Безплатно известяване за спиране на тока

EVN_smsПолучаването на безплатен SMS и имейл преди прекъсване на тока заради забавено плащане става все по-популярна услуга и дава отлични резултати, твърдят от електроразпределителната компания EVN България. Досега в цяла Югоизточна България 24 000 души са се абонирали за безплатната услуга, която показва 99,7 % ефективност. Средно на месец дружеството изпраща 1000 предупредителни съобщения за предстоящо изключване поради неплащане в срок. От тях при едва 70 брoя средно се стига до изключване, което е 0,3% от общия брой 24 000 клиенти, заявили безплатната услуга. Това свидетелства за високата ефективност на услугата при 99,7% от абониралите се клиенти, при които не се стига до изключване на електрозахранването и по този начин се спестяват разходи за неговото възстановяване. Заявявайки услугата, която се предлага от началото на 2013 г., клиентите получават известия по SMS или имейл най-малко 3 дни преди прекъсване на снабдяването в случай, че са пропуснали крайните срокове за заплащане. Услугата е безплатна за всички клиенти на EVN България, без значение на ползвания от тях мобилен оператор. Заявяването на услугата се извършва чрез попълване на декларация, в която се вписва име на клиента, номер на измервателна точка, валиден имейл или номер на мобилен телефон. За да се гарантира достоверността на предоставените данни е необходимо титулярът на партидата или упълномощено от него лице да предаде попълнената декларация в удобен за него EVN офис. Със същата декларация клиентите имат възможност едновременно да заявят и удобната услуга за ежемесечно получаване на информация по SMS или имейл за стойността на консумираната електроенергия. Припомняме, че след изтичането на официалния срок за плащане, дружеството предоставя възможност на клиентите си да заплатят консумираната от тях електроенергия в 10-дневен срок, в който се начислява законната лихва за забава. Изключвания на електрозахранването поради неплатена фактура не се извършват по време на празнични и почивни дни.

About the Author :