Бездомница осъди за втори път община Ямбол

DSC06447Бездомница осъди за втори път община Ямбол, този път за нанесени неимуществени вреди. Като последна съдебна инстанция Върховен касационен съд се разпореди общината да плати обезщетение от 500 лв. заедно със законните лихви на Николинка Василева за претърпени неимуществени вреди, причинени от отмененото от Административен съд – Ямбол решение на Комисията по картотекиране на нуждаещи се от 22 февруари 2013 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
Момичето е останало без дом и е принудено да живее на улицата от юли 2009 година, когато общината е прекратила договора за наем за общинско жилище с мотив, че „не полага грижи за него и нарушава добрите нрави”.
От тогава досега Николинка започва да търси правата си пред всички възможни институции – пише писма до президент, премиер, омбудсман, завежда дела в Административен съд, във Върховен касационен съд, съди държавата в Страсбург, има жалба и пред Комисията за дискриминация, където трябваше да се яви на изслушване на 9 юли.
За община Ямбол вероятно това е един от най-омразните граждани, защото охраната вече не я допуска да припари в сградата, но това не плаши Николинка и тя последователно отстоява правата си.
В началото се принудила да нощува по входове и на гарата, но кметицата на Болярско Донка Атанасова я е прибрала да спи в кметството и работила в масивите с чесън на селото. Когато жената почива от тежко заболяване, момичето отново остава на улицата. Тя подава повторно молба за картотекиране и на 15 февруари 2012 г. комисията й дава втора група, пета подгрупа. Със заповед на кмета Георги Славов от 20 юли 2012 г. общината й предоставя къща, която според Николинка е порутена, няма баня и в нея не може да се живее, освен това има много неплатени сметки, затова тя отказва да се настани в нея. Николинка обжалва в съда тази заповед, но делото е прекратено поради липса на правен интерес. Заради отказа Комисията за картотекиране изважда Николинка от картотеката за срок от 3 години. Това решение момичето отново обжалва пред Административен съд – Ямбол и този път печели делото, защото съдът отменя решението на комисията като незаконосъобразно, тъй като няма издадена заповед, с която да е отменена заповедта на кмета за настаняването на Николинка.
След като печели това дело, момичето завежда иск срещу общината отново в Административен съд – Ямбол, за да получи обезщетение за нанесени неимуществени вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, но ямболските съдии отхвърлят иска й. Николинка не се отказва и обжалва решението пред Върховен касационен съд, който й присъжда 500 лв. обезщетение.
Сега момичето се надява като получи парите от общината да си наеме жилище, за да може да заживее нормално. Тогава се надява да започне и работа. „Като ме гледат такава мръсна кой ще ме наеме на работа”, споделя Николинка и разказва, че понякога хората се смиляват над нея и я карат да й помага срещу нещичко за ядене. Тя е радостна, че е доказала правотата си и вярва, че ще успее и пред другите съдебни институции – съдът в Страсбург, откъдето беше получила писмен документ, че една от жалбите й е приета и от Комисията по дискриминация, пред която предстоеше да се явява. Иначе не крие, че социалните й дават помощи и това я спасява да не стои гладна. Повечето ямболлии са я виждали в градинката до библиотеката, която по ирония на съдбата хората наричат с нейното име, макар и кръстена на друг. И зиме и лете тя е облечена с дебели дрехи, защото те са „нейната къща”, има само тях.
Момичето не иска да си спомни колко насилие и обиди е преживяла през тези години, искала е дори да си сложи и край на живота, но сега вижда лъч надежда в това съдебно решение, което може да е крачката към промяната в нейния живот.

Диана Иванова

About the Author :