Бедствено занятие на БЧК при наводнение

OLYMPUS DIGITAL CAMERAНа 5 декември 2015 г. отбелязваме  Международния ден на доброволеца. На този ден обществото традиционно отдава своята почит към хората, които с безвъзмездния си труд помагат за подобряване на живота на уязвимите и нуждаещите се от помощ, с което допринасят светът да се превърне в по-мирно и безопасно място.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERAПо този повод и във връзка с изпълнението на дейност по проект „Повишаване готовността на уязвимите групи за реакция при бедствиа”, областната организация на Българския Червен кръст – Ямбол проведе бедствено занятие със силите и средствата на БЧК със симулация на извънредна ситуация – наводнение на територията на с. Веселиново и хотелски комплекс „Екатерина” – община Тунджа. В учебното занятие участие взеха Доброволния екип за работа при бедствия, аварии и катастрофи и служители на БЧК-Ямбол, Националния екип за работа при кризи, Звеното за действие при наводнения към НС на БЧК, представители на Областна управа, Община Тунджа, кметство –с.  Веселиново, РПУ – Тунджа, РС „ ПБЗН”,  ЦСМП и екип от Фондация „Четири лапи”.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAЕдна от основните цели на занятието бе всички участници не само да научат повече за реалните и възможни рискове, които ги заплашват у дома и в тяхната общност и да знаят как могат да се справят с тях като се акцентира върху важността на тяхната лична и семейна подготовка за бедствени ситуации, но и да разберат за специфичните роли, възможностите и начините на работа на институциите, оказващи помощ при бедствия.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAДемонстрирани бяха действията на всички екипи за реакция при наводнение, включващи:

Обход на застрашените къщи и предоставяне на информация на живущите за опасността от наводнение;

Евакуация на трудно подвижен възрастен и самотно живеещ човек през  порзореца на втория етаж на къща, поради затруднен достъп по стълбите;

OLYMPUS DIGITAL CAMERAЕвакуация на семейства с деца и възрастни хора, оказване на първа долекарска, първо психологична и  медицинска помощ при необходимост, настаняването им в евакуационен пункт.;

Евакуиране на хора и животни, останали изолирани от придошлите води, както и други специфични за организацията дейности по време на бедствие. При тази ситуация успешно се включи екипът от Фондация „Четири лапи”, които се погрижиха за животните, които също се нуждаят от помощ и грижи по време на кризисна ситуация.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAВсички екипи, взели участие в учебното занятие демонстрираха високи професионални умения за работа на терен в сложна ситуация, при пълен синхрон и взаимодействие по между си.

Ямболската червенокръстка организация изказва искрената си благодарност на всички доброволци на БЧК, партньорите от отделните институции и най-вече на кмета на с. Веселиново, г-жа Татяна Стоева,  за оказаното съдействие при цялостната реализация на учебното занятие.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

                                                          Добриела Праматарова

About the Author :