„Банка Пиреос” си търси пари на Безмерско шосе

1206114918_Piraeus-Lulin-Sf_21На първа публична продан обяви частния съдия-изпълнител Ирина Христова поземлен имот, намиращ се на Безмерско шосе. Началната цена на проданта е 160 000 лева, наддаването ще се проведе в ямболския съд на 11 юли.

Собственик на продавания имот е Галин Христов Господинов, самият имот е с площ  10 493 квадратни метра, предназначението му е за складова база, ведно с двуетажна масивна административна сграда с площ  255 кв.метра, състояща се от изба, два етажа  от  15 стаи,  два салона и една кухня.

Направена е ипотека на стойност 350 000 лева.

About the Author :

Leave a reply