Банка ДСК си търси парите от бензиностанция

Банка БезмерЧрез изпълнително дело, а оттам насетне и чрез съдия-изпълнител, банка ДСК-Ямбол опитва да върне поне малка част от парите, дадени на едноличен търговец от село Безмер.

ЕТ „Дженко Джеджев” е ипотекирал преди време за 79 900 лева бензиностанция в стопанския двор на близкото до Ямбол село, като тя е от 39 квадратни метра.

Частният съдия-изпълнител е определил нова цена, проданта сега тръгва от 23 000 лева, а наддавателните предложения ще се отворят на 28 април в Ямболската съдебна палата.

Прегледът на обектите, отиващи за публична продан, поради необслужване на кредити, поставя банка ДСК-Ямбол назад в класацията – тя подхожда по-предпазливо към отпускането на пари за бизнес начинания.

В случая с бензиностанцията в стопанския двор на село Безмер обаче, ДСК по-скоро ще пие една студена вода, тъй като не се вижда как ще си върне парите, дадени преди време на едноличния търговец. Спечеленото изпълнително дело по този случай е съмнителна топлина, още повече че практиката показва слаб интерес към подобен тип обекти в последно време.

About the Author :