БАЛКАНСКИ ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА В КАРНОБАТ ОЧАКВА НАД 400 УЧАСТНИЦИ ОТ ЧУЖБИНА

loga_color

От 28 до 31 май 2015 г. град Карнобат ще е домакин на второто издание на Балкански фестивал на изкуствата. Тази година фестивалът ще посрещне над 1000 участници от България и чужбина. 430 танцьори, певци и артисти от Балканите са се записали за участие до сега. Гърция и Сърбия ще се представят с 3 ансамбъла, докато Турция, Румъния, Албания, Босна и Македония с по един.

Три сцени ще са на разположение на участниците на фестивала – на пл. Трети март, в Градския парк и на пл. Янчо Блецов. Балкански фестивал на изкуствата 2015 ще е домакин на два конкурса „С песните на Стайка Гьокова“ – за сватбарски оркестри и надпявания. Освен традиционните конкурси на 30 май в Карнобат ще се проведат и 2 батъла – бийтбокс и брейк танци. Специално за битките на брейкформациите за жури е поканен Xaner от Team Vinotinto/Венецуела/.

Фестивалът стартира с Дефиле на всички участници и концерт „Добре дошли“ на 28 май от 17.30ч.. На 29-ти ще продължи с куклен театър за най-малките, с конкурса „С песните на Стайка Гьокова“ – надсвирване на сватбарски оркестри, изпълнения на наши и чужди фолклорни състави. Вторият ден на фестивала ще приключи с рок и метъл, поднесен от най-новите банди в региона. Брейк и бийтбокс батъл и фолклорни изпълнения ще доминират в програмата на 30 май, но не бива да се изключват конкуррсът за детски рисунки на асфалт и изпълненията на самодейците от региона на община Карнобат . През първите 3 дни на Фестивала ще бъдат организирани Часове по майстория, в които всеки желаещ може да се обучи в изяществото на обработката на керамика и грънчарство, плетене на вълнени изделия, бисеро-плетене, дърворезба и кошничарство. Изложба на изработеното през първите дни в Часове по майстория ще бъде открита в последния ден на фестивала. На 31 май 2015 г. Балкански фестивал на изкуствата ще е подчинен на традиционния конкурс за надпяване „С песните на Стайка Гьокова“.

Подробната програма на фестивала можете да откриете на сайта на Фестивала www.karnobatfest.bg

Балкански фестивал на изкуствата 2015 се реализира с финансиране по ОП Регинално развитие 2007-2013 година и цели да срещне хората от община Карнобат с богата програма от  културни събития, които да променят облика на града и да спомогнат за формирането на идентичен облик и повишаване на привлекателността на общината чрез нови форми на традиционните изяви и създаването на „културна марка” на региона. Водеща цел на събитието е да провокира творческо мислене и изразяване чрез средствата на изкуствата сред широката аудитория, която обикновено не участва в културния живот на града.

Този документ е създаден в рамките на проект „Подготовка и провеждане на иновативно културно събитие „Да съживим традициите в Карнобат”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионалноразвитие” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Карнобат и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

About the Author :