Базарът мартеници в Ямбол стартира на 20 февруари

Áóðãàñ - ìàðòåíèöèНа 13 и 14 февруари в Центъра за услуги и информация в община Ямбол ще се подават заявления за участие в базара за мартеници, става ясно от кметска заповед. Самият базар ще бъде факт от 20 февруари до 1 март включително. Той ще бъде организиран на ул. „Търговска“ и в жилищните квартали на Ямбол по утвърдени схеми за разполагане.

Търговската дейност се осъществява върху място с площ 4 кв.м. Таксите за участие в базара са: 96 лв. с ДДС за първа зона и 72 лв. с ДДС за втора зона плюс 3,20 лв. за издаване на разрешение по чл. 56 от ЗУТ. Таксата за участие се заплаща при подаване на заявлението.

В базара могат да участват физически и юридически лица. Всеки участник може да кандидатства лично само за едно място за целия период.

About the Author :