Баба Марта в детската градина

IMGP8013И тази година Баба Марта пристигна на 1 март 2018 година в ЦДГ „Здравец”, за да завърже мартенички на най-малките жители на община Болярово – послушните дечица от групите „Буратино” и „Мики Маус”.

Гости на тържеството бяха секретарят на община Болярово –  Мария Чанева и секретарят на НЧ „Възраждане – 1912 г.” – град Болярово – Мария Христова. Мария Чанева също донесе мартенички на всички. Тя поздрави всички от името на общинското ръководство, пожелавайки им да са винаги здрави, усмихнати и все така да радват гостите и близките си с чудесните си изяви.

А децата посрещната Баба Марта възторжено, с чудесна, богата, пъстра, емоционално наситена художествено-музикална IMGP7990програма. Песничките и танците на група „Мики Маус” бяха подготвени от Калина Гюрова, ръководител на клуб „Фолклор и традиции – пея и танцувам” по проект „Децата на Болярово-успешна интеграция в образователната система и подобряване на учебната среда в общината” (договор № BG05M2OP001-3.001-0117, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове).

Ръководител на проекта е заместник-кметът на община Болярово Нина Терзиева.

Артистични и прекрасни бяха децата и от двете групички – те рецитираха, пяха, танцуваха и зарадваха Баба Марта с чудесните си изпълнения и тя завърза мартеничка на всяко от дечицата, пожелавайки на тях, на любимите им учителки и всички присъстващи да са винаги здрави, румени и засмени.

IMGP7991 IMGP7996 IMGP7998 IMGP7999 IMGP8011 IMGP8012

About the Author :