Ателиета по психосоциална подкрепа

OLYMPUS DIGITAL CAMERAДоброволците на БМЧК – Ямбол продължават да провеждат Ателиета по психосоциална подкерапа по програма „Партньори за социална промяна”, подкрепена от фондация „Велукс”. Целта на програмата е да подкрепи уязвимите деца в България и да допринесе за преодоляване на предизвикателствата, пред които те се изправят.

В периода от 30.05 до 01.06.2014г. беше проведено Ателие по психосоциална подкрепа за 8 клас в МГ”Атанас Радев” – Ямбол.

Обучители бяха Стели Джамбазова и Моника Иванова, доброволци на БМЧК, обучени по гореспоменатата темата по време на Областно обучение, провело се през месец февруари 2014г. в гр. Ямбол.

Учениците имаха възможност да се запознаят с темите – Емоции, Стрес и Взаимоотношения. В зависимост от спецификата на материала доброволците представиха различните теми чрез активното участие на учениците в дискусии, казуси и ролеви игри. В края на всяко ателие се прави обобщение от доброволците на БМЧК, а участниците в него дават своята обратна връзка чрез използване на различни интерактивни методи.

Представените теми са съобразени с възрастовите особености на участниците в  Ателиетата и са свързани с приятелските кръгове на младежите; себепредставянето и мястото им сред другите хора; общуването с родителите; любовта и др.

                                               Гергана Георгиева

About the Author :