Ателиета по психосоциална подкрепа на БМЧК-Ямбол

pspДоброволците от Български младежки Червен кръст стартираха Ателиета по психосоциална подкрепа в СУ „П. Яворов“ гр. Стралджа и НУ „Проф. П. Нойков“ гр. Ямбол. Учениците имаха възможност да се запознаят с темите-Емоции, Стрес и Взаимоотношения. В зависимост от спецификата на материала, доброволците представиха различни теми, чрез активното участие на учениците в дискусии, казуси и ролеви игри. В края на всяко ателие се прави обобщение от доброволците на БМЧК, а участниците в него дават psp-strсвоята обратна връзка, чрез използване на различни интерактивни методи.

Представените теми са съобразени с възрастовите особености на участниците в  ателиетата и са свързани с приятелските кръгове на младежите; себепредставянето им и мястото им сред другите хора; общуването с родителите; любовта и др.

До момента ателиета по психосоциална подкрепа са проведени и в ПМГ „Атанас Радев” гр. Ямбол, планирано е да се обхванат ученици и от други учебни заведения.

 Областен Секретариат на БЧК – Ямбол

About the Author :

Leave a reply