“Атака” предлага сформиране на болнично настоятелство към МБАЛ “Св. Пантелеймон”

bolnitsa-696x483До Д-р Диманов – изп. директор на

МБАЛ „Св. Пантелеймон – Ямбол“ АД – Ямбол

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

Относно сформиране на болнично настоятелство към  МБАЛ „Свети Пантелеймон – Ямбол“ АД, на основание чл.82 от Закона за лечебните заведения

 

Уважаеми д-р Диманов,

Приемете нашата загриженост относно осигуряването на потребностите на населението в област Ямбол от болнична помощ, съгласно медицинските стандарти и правилата за добра медицинска практика. Разчитаме на желанието на всички местни обществени слоеве, партии и заинтересовани лица за добронамерени усилия за иницииране на прозрачни и устойчиви мерки в дейността на областното лечебно заведение за болнична медицинска помощ – МБАЛ „Св. Пантелеймон – Ямбол“ АД, посредством отворено обсъждане на проблемите. Предвид изключителната обществена значимост на болничното здравеопазване, ние вярваме, че от интерес на местната общност,нейните политически представители и независими експерти би било полезно да публикувате както действащата бизнес-програма на лечебното заведение, визията на настоящия управленски екип, стратегията за развитие на дейностите, така и предвидените документи в Стандарта за финансово управление на държавните лечебни заведения – търговски дружества, а именно: щатно разписание, правила за подбор на кадри и администриране на персонала, правила и процедури за формиране и изплащане на възнагражденията на персонала, правила за оценяване на трудовото изпълнение, процедури за обучение и кариерно развитие на персонала и др. Предполагаме, че с тези документи Вие сте поел през миналата година поредния Ви 3-годишен мандат на изпълнителен директор на болницата.

Нашето предложение за създаване на болнично настоятелство отчита трайно установилите се проблеми: недостатъчно финансиране на болничното заведение, неудовлетвореност на потребителите на медицински грижи,дефицит на лекари и медицински персонал, крайна нужда от нова материална база, риск от не достъп на населението до болнично лечение. В Закона за лечебните заведения подобна организационна възможност е предвидена с цел мобилизиране на обществените сили и средства за подпомагане на лечебното заведение и осъществяване на мерки за подобряване на дейността.

Областното ръководство на ПП „АТАКА“ – Ямбол постоянно следи темата за състоянието на областната болница. През месец април т.г., по повод временното затваряне на родилно отделение, наш съветник от ОбС-Ямбол внесе писмено питане до кмета на града относно вижданията на община Ямбол за спасяването на МБАЛ „Свети Пантелеймон“, и възможностите за оказване на регламентирана общинска подкрепа на лечебното заведение, във връзка с предвидената в чл.100 от Закона за лечебните заведения механизъм за финансово оздравяване на болници чрез целеви субсидии от общински бюджети. Разбира се, от първостепенно значение по темата е приносът на лидера на ПП „АТАКА“ и народен представител от 31 МИР г-н Волен Сидеров за решението на МС за финансиране строежа на нов болничен комплекс.

В заключение, призоваваме Ви, в полза на успешния диалог, да приемете инициативата за учредяване на болнично настоятелство и да я представите пред собствениците на МБАЛ „Свети Пантелеймон – Ямбол“ АД в лицето на министерство на здравеопазването и съставните общини-акционери, които на Общо събрание да вземат това решение за благото на жителите на област Ямбол.

 

Гроздан Иванов – зам.-кмет на общ.Стралджа, регионален координатор на ПП „АТАКА“

Кръстьо Петров – общински съветник в ОбС Ямбол, обл. – координатор на ПП „АТАКА“-Ямбол

Красимира Колева – общински координатор на ПП „АТАКА“-Ямбол

Христо Колев – заместник-областен управител на област Ямбол

About the Author :

Leave a reply