Асоциацията по ВиК даде съгласие за втората фаза на водния цикъл на Ямбол

IMG_1660-1На извънредно заседание на Асоциацията по В и К – Ямбол Общото събрание на асоциацията взе решение за даване на съгласие за изпълнение на проект „Интегриран проект за водния цикъл на гр.Ямбол – изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на гр. Ямбол – втора фаза „ с бенифициент община Ямбол при спазване на приложимото национално и европейско законодателство.

About the Author :