Асоциацията на индустриалния капитал в България организира среща с бизнеса на Ямбол

DSC07750Среща с бизнеса на Ямбол организира една от национално представените работодателски организации – Асоциация на индустриалния капитал в България. Изпълнителният директор на АИКБ Добрин Иванов и Румен Радев, заместник-председател на АИКБ.

На пресконференция след срещата представителите обясниха, че Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) е организацията на работодателите в България с най-широка представителност. Тя е създадена през 1996 година като асоциация на приватизационните фондове, но след това е преобразувана като работодателска организация.

Членове на Асоциацията са 70 браншови камари и сдружения и над 7000 предприятия, в които работят над 370 000 работници и служители. АИКБ разполага с изградена мрежа от регионални камари в 130 общини в страната. В Ямбол представител на АИКБ е „ХЕС”, тъй като организацията има практика нейн член да я представлява в съответния регион.

Изпълнителният й директор заяви, че Асоциация на индустриалния капитал в България се е утвърдила като говорител на реалния производствен сектор.

На пресконференцията бяха представени резултатите на организацията и задачите пред нея през 2016 г.:

–         Подобряване на бизнес средата и намаляване на административните прегради пред бизнеса;

–         Ограничаване и превенция на неформалната икономика;

–         Подобряване на конкурентоспособността на българския бизнес и насърчаване на предприемачеството;

–         Усъвършенстване на корпоративното управление и развитие на капиталовите пазари;

–         Подобряване на качеството на услугите от общ икономически интерес, чрез подпомагане дейността на икономическите субекти, предоставящи и развиващи съвременни, качествени и достъпни услуги от общ интерес;

–         Насърчаване и подпомагане на инвестициите и научно-изследователската и развойна дейност в България;

–         Развитие на човешките ресурси;

–         Осигуряване на благоприятна национална и международна среда за подкрепа на малките и средни предприятия в България.

About the Author :