Асоциацията на земеделските производители организира среща в Болярово

IMGP6073aНа 11 април 2014 г. в град Болярово се състоя среща на земеделските производители, членове на Асоциацията на земеделските производители – област Ямбол. На срещата присъстваха председателят на Асоциацията на земеделските производители в България – бившият земеделски министър Венцислав Върбанов, изпълнителният директор на Агенцията Ивайло Тодоров, областният председател – Николай Димов, кметът на община Болярово и главният експерт „Икономически дейности” към общината Жельо Желев.

Общинският кмет представи гостите и разясни темите, по които ще се дискутира, като даде думата на г-н Венцислав Върбанов. Той разясни на присъстващите земеделски производители, сред които имаше и животновъдиq и пчелари, новостите и предизвикателствата в новата обща селскостопанска политика, както и новите моменти при подпомагането на земеделските производители по основните инвестиционни мерки в Програмата за развитие на селските райони 2014-2020. Други въпроси, които засегнаха г-н Върбанов и г-н Тодоров, бяха: за малките стопанства и преразпределително плащане 2014-2020 в Общата селскостопанска политика за периода 2014-2020; за агроекологията – промените в кампания 2014, касаещи пасищата и мястото на очертаване и подаване на заявления; въпроси, свързани с промените в Закона за собствеността и ползването на земеделски земи; промени в националните стандарти за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние.

Венцислав Върбанов посочи отговорностите, които е поел, поемайки поста председател на Асоциацията на земеделските производители в България. Той заяви, че е запознат с проблемите в тази области и се стреми да има разширяване на консултантската дейност в цялата страна. А предприетите срещи сега по области, цели изясняването на предложенията, които трябва да бъдат внесени до август тази година и ще залегнат в новия програмен период 2014-2020 г. Сподели също, че много от внесените предложения от Асоциацията влияят на вземането на решения и успяват да наложат обобщените искания на земеделските производители. Успешни са в по-голямата си част и срещите със служителите на Фонд „Земеделие” и министър Димитър Греков.

След като общинският кмет даде думата на земеделските производители за въпроси към гостите, се получи интересна дискусия, в която те научиха много актуални промени и нови неща и съответно дадоха предложения, които да бъдат включени за новия програмен период.

Интересни въпроси поставиха: Георги Илиев, Димитър Панайотов, Велко Велев, Стоян Станков и други земеделски производители. Стана ясно, че Асоциацията подкрепя мерките в новия програмен период, чиято цел е връщане към традиционните отрасли и засилване на производството в тях, а именно – зеленчукопроизводство, животновъдство и овощарство. Да има създадени специализирани програми в тези направления, настояват те. В отговор на най-често задавания въпрос – кога ще има резултати по внесените проекти  по мярка 121 от ПРСР, г-н Върбанов отговори,че в новия програмен период, мярката ще е под номер 4.1, но преди септември – октомври няма да бъде отворена. А внесените вече 940 проекта, министър Греков е обещал да бъдат разгледани, но финансирането няма да стигне за голяма част от тях.

В края на срещата, Велко Велев предложи да се организира среща на всички местни земеделски производители: зърнопроизводители, животновъди и пчелари, тъй като има още много теми за разискване. Кметът Христо Христов пое ангажимент да организира такава в най-скоро време, както и да възложи на колегите се кметове и кметски наместници да направят такива в останалите населени места на общината.

About the Author :