Архивът на ОК на БКП вече достъпен

IMG_1160AИнтересуващите се от архива на Окръжния комитет на комунистическата партия в Ямбол могат вече да прелистват документите в местния отдел на Държавен архив.
След като бе приет още преди 20 години, през 1994 г., най-сетне архивите на партията-майка бяха напълно обработени от специалистите и стават достояние на широк кръг от хора, интересуващи се от този период от българската история. Наследството от тоталитарната политическа формация включва 19 738 архивни единици,
715 спомена,392 частични постъпления, 150 снимки и 41 албума.
Държавен архив-Ямбол съществува от 1959 година и скоро ще навърши 55 лета. Към началото на миналата година той имаше обща фондова наличност 1217 линейни метра.
В края на 2013 година ямболските архивисти уважиха с чудесна вечер дарителите на лични документи, сред които Георги Бодуров, Недялко Григоров, Тенко Тенев, Петър Алексиев, дъщерите на Елена Граматикова и на Лилия Пондалова. Много интересен масив за историците вероятно ще се окаже архивът на полицията от 1923 до 1944 година, който, след огромно протакане, най-сетне също е в сградата на Държавен архив-Ямбол, макар и на микрофилми.
Цената на карта за читалнята няма да има промяна, тя ще бъде отново 10 лева.

About the Author :