Архивите говорят

Ямболската болница е дело на руско-българската дружба. Инициативата за създаването й е на руснаците, а след напускането им тя става поделение на клона на Благотворителното дружество „ Св. Пантелеймон“ в гр. Ямбол.

В края на войната и през периода на Временното руско управление у нас, в гр. Ямбол се намира втората евакуационна комисия с председател Началник на етапния отдел               полковник Адамецки.

В гр. Ямбол се намира и втория склад – филиал на санитарната мисия на Руското дружество на Червен кръст, завеждан от С.А.Чаликов. Складът е добре снабден с всичко необходимо за разкриване на болнични заведения, етапни и евакуационни пунктове за подпомагане на войници и офицери по етапите на евакуацията и др. Материалите са в количества, че могат да задоволят нуждите не само на руските военнослужещи, но и за разкриващите се в Източна Румелия граждански болници за период от 5 – 6 години.

Градската болница в гр. Ямбол се създава със средства, събрани от ямболски граждани и от Руското дружество Червен кръст. От своя страна складът, филиал на Червен кръст в Ямбол отпуска необходимия инвентар, медикаменти, превързочни материали, инструменти и др.

Откриването на болницата е на 11 март 1879 година, като болницата разполага с 30 бр. легла.

За първоначалната дейност на болницата проф. д-р Н.Запрянов пише:

„…Освен санитарната помощ, в болницата се е извършвала и амбулаторна дейност. Ежедневно тук се обслужвали  средно около 20 души, приходящи болни. Болните жени понякога се приемали с малките си деца, на които са обезпечавали храна и подслон…“

Но за съжаление, средствата с които разполага местното ръководство, не могат да покрият напълно разходите на болницата и тя е застрашена от закриване. Това принуждава полковник Адамецки да се обърне с апел към завеждащ дейността на Руското дружество Червен кръст в  България, за да осигурят средства за болницата и да се обезпечи съществуването й за вечни времена.

През 1879г. преди санитарната мисия на Руското дружество Червен кръст да напусне нашата страна, в помощ на болницата в гр. Ямбол е оставена на работа старша милосърдна сестра Серафима Рулицка. Сестрата остава 1 година в гр.Ямбол, като през това време подготвя ямболски девойки и млади жени, които да я заместят след нейното заминаване.

При така създаденото положение, единственото разрешение за по – нататъшното съществуване на болницата е, да се търси подкрепата на Благотворително дружество „Св. Пантелеймон“. След напускането на руската администрация, за един период до 1888г., издръжката и управлението на болницата се поема от клона на Благотворителното дружество „Св. Пантелеймон“, чието име носи и болницата.

Ямболското гражданство създава областен клон на Благотворително дружество на „Св. Пантелеймон“. Временното руско управление и представителите на Руското дружество Червен кръст предават болницата на вече съществуващия клон на Благотворително дружество на „Св. Пантелеймон“ в Ямбол. Може да се счита, че клонът е основан в периода април – май 1879г., членове на ръководството са околийския началник Г. Бойчев и градският лекар д-р Илия Г. Куртев, главен лекар на болница „Св. Пантелеймон“.

 

Областен Секретариат на БЧК – Ямбол

About the Author :

Leave a reply