Априлско заседание на ОбС – Стралджа

DSC01935На заседанието на ОбС –Стралджа, което председателят Атанаска Кабакова насрочи за 30 април, кметът на общината Митко Андонов ще даде отчет пред ОбС за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за периода януари – декември 2014г. В останалите 20 точки темите обхващат различни сфери от работата на общината.  Г-н Андонов е вносител на отчет за изпълнение Годишния план за развитие на социалните услуги за изминалата 2014г. По негово предложение съветниците ще гласуват Годишния план за развитие на социалните услуги за  2015г. и 2016г. На вниманието на ОбС ще бъдат доклади за изпълнение годишната програма на читалищната дейност и изразходения бюджет за 2014г. от местните читалища. Очаква се решение за намаляване капацитета на ДВУИ Маленово за периода 2016-2020г. Г-н Андонов ще представи отчети за дейността и изразходените средства  от лицензираните  спортни клубове.

Атанаска Кабакова, председател на ОбС , е вносител на докладна записка относно основната месечна заплата на кмета от м.май т.г. Г-н Андонов ще направи своето предложение относно основните месечни заплати  на кметовете на кметства. В навечерието на майските културни празници съветниците ще обсъдят  предложения за  награди на достойни културни и педагогически кадри. За пореден път съветниците ще обсъждат не малко молби за отпускане на еднократни помощи на нуждаещи се граждани. В дневния ред са  включени още  докладна записка  за предоставяне на общински пасища и мери на животновъди за 2015г., докладна записка  относно ликвидиране на съсобственост и др.

About the Author :