АПИ отказва да продължи стартирал ремонт на третокласния път „Стефан Караджово – Кошудере“

29В отговор на поредно писмо на кмета на община Болярово относно ремонт на републикански път III-5308 „Стефан Караджово-Кошудере“, председателят на Управителният съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Светослав Глосов отговаря, че този път не е сред приоритетните пътища в област Ямбол. А те са два: път III-5308 (Калчево-Саранско- Каменец-Стефан Караджово-II-79: от км 0+000 до км 39+300 , за който а отпуснати 18 200 000 лв.) и III-7072 (Недялско-Иречеково-Търнава-Чарган-Ямбол: от км 9+000 до км 26+600 , за който са предвидени 7 600 000 лв.).

В писмото се казва още, че средствата за ремонта на искания от г-н Христов път са ресурс, който е наличен в бюджета, ще се обсъди възможността за осигуряване на целево финансиране. При наличието на необходимите средства, ще се пристъпи незабавно към изпълнение на ремонтно-възстановителни работи по посочените участъци, завършва писмото си инж. Глосов до кмета на община Болярово. 30В началото на писмото се съобщава, че със заповед на министъра на Регионалното развитие и благоустройството е извършена инвентаризация на републиканската пътна мрежа – в това число автомагистрали, първокласни, второкласни и третокласни пътища. Целите на това мероприятие са били да бъдат отбелязани най-критичните за пътната безопасност трасета и да бъдат предприети своевременни мерки за подобряване на тяхното състояние. Към настоящия момент, инвентаризацията на републиканската пътна мрежа във всичките 27 области е направена и систематизирана. Данните от нея сочат, че около 8000 км се нуждаят от ремонт или реконструкция, за да отговарят на изискванията за качествено, комфортно и безопасно движение. След извършената инвентаризация, АПИ подготвя доклад до Министерството на регионалното развитие и 211благоустройството, в който се отчитат резултатите и се посочват приоритетните за областите пътища, с направен разчет за необходимите средства за ремонтите. Общата дължина на предложените участъци е 1214 км, а прогнозната стойност 930 595 000 лв. Сред приоритетните в област Ямбол пътища, въпросният от многократните писма на кмета на община Болярово не попада. Припомняме, че в края на ноември 2017 година Агенцията предостави средства за дългоочаквания ремонт на третокласния път „Поляна-Стефан Караджово-Кошудере“. Ремонтът стартира в отсечката разклон Камен връх до село Стефан Караджово, като се очакваше ремонтните дейности да приключат до края на годината, а краен срок за окончателно приключване на реконструкцията на целия път бе август 2018 година. Ремонтът бе преустановен още през декември поради настъпването на зимния сезон и така и не продължи… През цялото време общинското ръководство не спря да се интересува кога ще продължи – и чрез посещения в Министерството, и чрез няколко писма. На този етап, това е последният засега отговор.

About the Author :

Leave a reply