Апелативните съдии подхващат делото за парка

BASAБургаски апелативен съд започва да гледа днес на втора инстаниця делото за парка, с което изпълниттелите на проекта за парка – сдружението от фирми, сред които е  водеща „ПСФ Мостинженеринг”, поискаха общината да им плти над 450 000 лв. С лихвите, удържани като неустойка за неизпълнение на договора.
В Ямболски окръжен съд общината загуби делото, защото съдът прие, че причината за забавянето е и нейна, тъй като според експертизата се е наложило да се прави проектиране, отразено в строителното разрешение.
Защитата на общината е поискала на втора инстанция да бъдат назначени допълнителни експертизи и да бъдат разпитани нови свидетели, но нищо от техните искания не е прието от апелативните съдии. Това означава, че те ще се произнесат само върху съществуващите доказателства без да събират нови.
Самите материали по делото са огромно количество – 8 кашона, защото по него е приложена цялата документацзия за проекта и дългата кореспонденция между фирмата изпълнител и общината.

About the Author :